Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 6


thời trang trẻ Hôm nay : 1192

2 Tháng hiện tại : 57850

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6445813

Trang nhất » Giới thiệu

TỔ CHỨC BỘ MÁY

A – LÃNH ĐẠO SỞ:
 
Giám đốc: 
Ông: Bùi Văn Côi
Điện thoại: 02053.874.273
Email: bvcoi@langson.gov.vn
P. Giám đốc: 
Ông: Nguyễn Đình Duyệt
Điện thoại: 02053.719.757
Email: ndduyet@langson.gov.vn
P. Giám đốc:
Ông: Ngô Viết Hải
Điện thoại: 02053.873.348
Email: nvhai@langson.gov.vn
P. Giám đốc: 
Ông: Chu Văn Thạch
Điện thoại: 02053.719.688
Email: cvthach@langson.gov.vn
 
B – CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN GỒM CÓ:
1. Văn phòng Sở
Điện thoại: 02053.870.327
Fax: 02053.870.327
Email: vpstnmtls@gmail.com
Chánh văn phòng
Ông: Dương Thần Nội
Điện thoại: 02053.874.581
Email: dtnoi@langson.gov.vn
P. Chánh văn phòng:
Ông: Trần Quang Trung
Điện thoại: 02053.719.747
Email: tqtrung@langson.gov.vn
P. Chánh văn phòng:
Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại: 02053.808.898
Email: ntthien@langson.gov.vn
2. Thanh tra Sở
Chánh Thanh tra:
Ông: Nguyễn Khắc Anh
Điện thoại: 02053.719.390
Email: nkanh@langson.gov.vn
P. Chánh Thanh tra
Ông: Nguyễn Văn Phán
Điện thoại: 02053.872.359
Email: nvphan@langson.gov.vn
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trưởng phòng
Ông: Hà Quốc Doanh
Điện thoại: 02053.871.812
Email: hqdoanh@langson.gov.vn
4. Phòng Tài nguyên đất
Trưởng phòng
Ông: Triệu Đức Minh
Điện thoại: 02053.873.410
Email: tdminh@langson.gov.vn
P. Trưởng phòng
Bà: Phan Thị Quyên
Điện thoại: 02053.889.868
Email: ptquyen@langson.gov.vn
P. Trưởng phòng
Ông: Nông Quốc Hưng
Điện thoại: 02053.882.866
Email: nqhung@langson.gov.vn
5. Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám
Trưởng phòng
Ông: Hoàng Văn Toàn
Điện thoại: 02053.719.980
Email: hvtoan@langson.gov.vn
6. Phòng khoáng sản 
Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Hữu Trực
Điện thoại: 02053.717.542
Email: nhtruc@langson.gov.vn
7. Phòng Khí tượng thủy văn và Bến đổi khí hậu 
Trưởng phòng
Ông: Lương văn Nhất
Điện thoại: 02053.873.315
Email: lvnhat@langson.gov.vn 
 
C – CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GỒM CÓ:
1. Chi cục Bảo vệ môi trường
Chi Cục trưởng
Ông: Chu Văn Nam
Điện thoại: 02053.812.188
Email: cvnam@langson.gov.vn
P. Chi cục trưởng
Ông: Bế Chí Bằng
Điện thoại: 02053.896.688
Email: bcbang@langson.gov.vn
2. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
Giám đốc: 
Ông: Vy văn Giai
Điện thoại: 02053.890.005
Email: vvgiai@langson.gov.vn
3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Giám đốc: 
Ông: Cao Văn Mạnh
Điện thoại: 02053.717.742
Email: cvmanh@langson.gov.vn
P.Giám đốc:
Ông: Tạ Quốc Vinh
Điện thoại: 0253.719.859
Email: tqvinh@langson.gov.vn
4. Trung tâm Phát triển quỹ đất
Giám đốc:
Ông: Phùng Xuân Phú
Điện thoại: 02053.719.213
Email: pxphu@langson.gov.vn
P. Giám đốc:
Ông: Hứa Văn Chinh
Điện thoại: 02053.719.400
Email: hvchinh@langson.gov.vn
5. Văn phòng đăng ký đất đai
Giám đốc:
Ông: Hoàng Sơn Hải
Điện thoại: 02053.718.913
Email: hshai@langson.gov.vn
P. Giám đốc:
Bà: Lương Thị Thủy
Điện thoại: 02053.833868
Email: ltthuy@langson.gov.vn
P. Giám đốc:
Bà: Lương Thu Luyên
Điện thoại: 02053.719.779
Email: ltluyen@langson.gov.vn


 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv