Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 6


thời trang trẻ Hôm nay : 1205

2 Tháng hiện tại : 57863

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6445826

Trang nhất » Giới thiệu

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐỊA CHÍNH LẠNG SƠN

GIỚI THIỆU
 
- Tên cơ quan: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;
- Địa chỉ: Số 120, Đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, Tp. Lạng Sơn;
- Điện thoại: 02053.870.022;                Fax:  02053 890 989;
- Email: trungtamkythuattainguyenvamoitruong@gmail.com.
 
Trung tâm Kỹ thuật địa chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn được thành lập tại Quyết định số 661 UB/QĐ-TC ngày 17/8/1995 của UBND tỉnh Lạng Sơn với tên gọi ban đầu là Trung tâm đo đạc bản đồ. Trung tâm Kỹ thuật địa chính là đơn vị sự nghiệp có thu chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch, có trụ sở làm việc và được trang bị phương tiện cần thiết phục vụ công tác.
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Chức năng:
Trung tâm Kỹ thuật địa chính Lạng Sơn có chức năng tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật về tài nguyên và môi trường.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Điều tra, khảo sát đo đạc lập bản đồ địa chính; trích đo địa chính; Đo đạc bổ sung chỉnh lý biến động đất đai; Đo đạc phục vụ cho việc thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất;
- Biên tập, xây dựng bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch và các loại bản đồ chuyên đề khác;
- Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
- Phân tích, đánh giá phân loại đất, phân hạng đất;
- Thống kê, kiểm kê đất đai;
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản;
- Tổ chức thí nghiệm, thực nghiệm, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn;
- Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, công trình, dự án lập hồ sơ địa chính theo đơn đặt hàng hoặc quyết định giao nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;
- Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, lao động đúng theo quy định của pháp luật. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm;
- Chủ động bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm;
- Được quan hệ, giao dịch với các ngành, các cấp để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm;
- Được ký kết hợp đồng lao động đáp ứng yêu cầu và kế hoạch công việc theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm theo quy định của Nhà nước;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1.     Lãnh đạo trung tâm
Giám đốc: Ông Vy Văn Giai
ĐT: 0205.3890.005
Email: vvgiai@langson.gov.vn
2.     Các phòng trực thuộc Trung tâm
Trung tâm Kỹ thuật địa chính có 03 phòng chức năng và 15 biên chế, thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Phòng Hành chính – Tổng hợp;
- Phòng Nghiệp vụ;
- Phòng Kỹ thuật công nghệ.
 
 
 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv