Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 11


thời trang trẻ Hôm nay : 1291

2 Tháng hiện tại : 57949

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6445912

Trang nhất » Giới thiệu

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

GIỚI THIỆU
 
- Tên cơ quan: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn
- Địa chỉ: Tầng 2, Khu Liên Cơ, Phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053.719.364
Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn được thành lập tại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 21/10/2010. Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch, có trụ sở làm và được trang bị phương tiện cần thiết phục vụ công tác.
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Chức năng:
Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trích đo địa chính các khu đất, thửa đất và Định giá đất.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
2.2. Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;
2.3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;
2.4. Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện dự án;
2.5. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;
2.6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và 12 Điều 38 của Luật đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;
2.7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
2.8. Lập phương án sử dụng đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;
2.9. Cung cấp dịch vụ trong vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;
2.10. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;
2.11. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;
2.12. Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;
2.13. Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;
2.14. Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
2.15. Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;
2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Lãnh đạo Trung tâm
Giám đốc:
Ông: Phùng Xuân Phú
Điện thoại: 02053.868.678
Email: pxphu@langson.gov.vn
P. Giám đốc
Ông: Hứa Văn Chinh
Điện thoại: 02053.719.400
Email: hvchinh@langson.gov.vn
2. Các phòng trực thuộc Trung tâm
Trung tâm phát triển quỹ đất có 03 phòng chức năng và 10 biên chế, thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Phòng Hành chính – Tổng hợp;
- Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất;
- Phòng Giải phóng mặt bằng.
 
 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv