Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 19


thời trang trẻ Hôm nay : 402

2 Tháng hiện tại : 44713

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 5578262

Trang nhất » Giới thiệu

VĂN PHÒNG

1. Chức năng:
a) Tham mưu cho Giám đốc Sở về  các nội dung: công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; văn thư, lưu trữ; hành chính, quản trị; cải cách hành chính.
b) Chế độ tiền lương; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; phòng cháy chữa cháy; công tác dân vận
c) Công tác an ninh, trật tự nội bộ; đối ngoại; ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng của Sở.
2. Nhiệm vụ: 
2.1. Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ
a) Xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; hướng dẫn phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; qui hoạch cán bộ và xây dựng đề án vị trí việc làm;
b) Dự thảo văn bản qui định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện; Quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và môi trường; các văn bản qui định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và môi trường với các Sở, Ban, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổng hợp theo dõi kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập của từng cá nhân;
d) Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; làm thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Sở;
đ) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức chuyên môn giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
e) Xây dựng và ban hành các quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, quy chế quản lý cán bộ, công chức và quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo qui định;
h) Công tác đối nội, đối ngoại; bảo vệ an ninh nội bộ và công tác bảo mật;
2.2. Công tác phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Sở
a) Quản lý văn bản đi, đến; kiểm tra và giám sát về mặt thể thức văn bản của Sở trước khi phát hành; tiếp nhận, phân loại và chuyển công văn đi, đến đúng quy trình, đảm bảo thời gian; lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Sở theo quy định;
b) Quản lý, sử dụng con dấu của Sở theo quy định;
c) Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Sở;
d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Sở; định kỳ rà soát, báo cáo Giám đốc Sở để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo điều hành.
2.3. Về công tác hành chính, quản trị nội bộ
a) Xây dựng chương trình công tác tuần định kỳ của Sở; tổng hợp, theo dõi và đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành.
b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của Sở; tổ chức truyền đạt các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tới các phòng, đơn vị có liên quan;
c) Đầu mối phối hợp thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở.
d) Tổ chức đón, tiếp khách khi được ủy quyền;
đ) Xây dựng,  theo dõi đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Sở;
e) Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm đối với nguồn kinh phí quản lý nhà nước của khối Văn phòng Sở (bao gồm nguồn ngân sách cấp, nguồn thu phí, lệ phí) theo quy định; 
 g) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của cổng thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử và quản trị mạng phần mềm Văn phòng điện tử và một cửa điện tử của Sở.
2.4. Công tác cải cách hành chính
a) Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại sở;
b) Trực tiếp quản lý, phụ trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của sở;
2.5. Công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật
 Làm đầu mối chủ trì phối hợp cùng các phòng, đơn vị thuộc Sở lập, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản qui phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường của nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế; quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.
2.6. Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự trong cơ quan và phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn trật tự chung trong khu vực cơ quan; công tác phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh và cảnh quan cơ quan;
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào được bạn quan tâm?

Văn bản pháp quy

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Bản đồ trực tuyến

Tất cả các ý kiến trên

Quảng cáo phải

Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
atlas.tnmtlangson.gov.vn
Khung giá đất
Tư vấn hỏi đáp
Giao lưu trực tuyến
Hệ thống mail tnmt

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv