Quảng cáo phải 2

Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

gia xe oto honda Đang truy cập : 10


xsla Hôm nay : 2044

giá xe Hyundai Tháng hiện tại : 50828

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 5125899

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    

 Văn bản điều hành
▪ 104 /STNMT-VP: Công văn số 104 /STNMT-VP Về việc nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
▪ 34/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 34/2016/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
▪ Số 308 /QĐ-STNMT: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 21/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 21/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
▪ 28/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 Quản lý đất đai
▪ 53/2017/NĐ-CP: Nghị định số 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
▪ 46 /TB-STNMT: Thông báo số 46 /TB-STNMT Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách ... liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 398 /STNMT-TTr: Công văn số: 398 /STNMT-TTr V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh
▪ 11/2017/QĐ-UBND: Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 351/STNMT-ĐĐBĐ: Công văn Số: 351/STNMT-ĐĐBĐ V/v góp ý dự thảo TKKT-DT xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
 Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
▪ 08/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
▪ 10/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1: 5.000, 1: 10.000, 1:500.000, 1:000.000
▪ 34/2017/TT-BTC: Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
▪ : Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
▪ : Quyết định số 08/QĐ-STNMT Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 Tài nguyên Nước
▪ 33/2017/NĐ-CP: Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
▪ 24/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT về việc quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.
▪ 94/2016/TT-BCT: Thông tư số 94/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006
▪ : Tư liệu ngày nước thế giới 2016
▪ : Poster va Logo ngày nước thế giới 2016
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 461 /QĐ-ĐCKS: Quyết định số 461 /QĐ-ĐCKS về việc Ban hành quy trình kỹ thuật: Mẫu đất – Xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học – Phương pháp phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động
▪ 460 /QĐ-ĐCKS: Quyết định số 460 /QĐ-ĐCKS về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2017/ĐCKS, Mẫu đất – Xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học – Phương pháp phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động
▪ 38 /TB-STNMT: Thông báo số 38 /TB-STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá vôi Nà Giáo, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn
▪ 43/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
▪ 42/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về đánh giá tiền năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
 Môi trường
▪ 82/2015/QH13: Luật số 82/2015/QH13 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
▪ : Luật tài nguyên môi trường, Biển và Hải đảo
▪ : Mẫu băng rôn và tài liệu Ngày môi trường thế giới 2017
▪ 03/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
▪ 02/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
 Khí tượng - Thủy văn
▪ 41/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
▪ 40/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện binh thường
▪ 38/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
▪ 37/2016/TT-BTNMT: Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT về việc Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
▪ Số 09 /2016/TT-BTNMT: Thông tư số 09 /2016/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.
 Văn bản liên quan khác
▪ 07/2017/TT-BTNMT: Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 02/2017/TT-BNV: Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập ...
▪ số 42/QĐ-STNMT: Quyết định số 42/QĐ-STNMT V/v ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức, lao động hợp đồng
▪ : Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
▪ 18/UBND-NC: Công văn số 18/UBND-NC về việc tổ chức, triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 03/2016-TTLT-BCA-BQP
 Công nghệ thông tin
▪ : Quyết định số 308 /QĐ-STNMT Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật, chính lý cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 2051 /QĐ-BTNMT: Quyết định số 2051 /QĐ-BTNMT về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
▪ 17 /2016/TT-BTNMT: Thông tư số 17 /2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
▪ 45/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
▪ 80/2014/QĐ-TTg: Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
 Văn bản dự thảo
▪ số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT: Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
▪ : Dự thảo bảng giá đất năm 2015
▪ 57/2011/NĐ-CP: Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
▪ 1379/QĐ-BTNMT: Quyết định Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tài nguyên và môi trường
▪ 34/2011/NĐ-CP: Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
 Thanh tra
▪ 146/QĐ-STNMT: Quyết định số 146/QĐ-STNMT Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2015
▪ 92/2014/NĐ-CP: Nghị định số 92/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra
▪ 19/2014/TT-BTNMT: Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
▪ 01/2014/TT-BTNMT: Thông tư Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
▪ 29/2012/TT-BTNMT: Thông tư số 29/2012/TT-BTNMT Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 Thông báo
▪ 469 /STNMT-VP: Công văn số: 469 /STNMT-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2017
▪ : Thông báo số 34 /TB-STNMT về thời gian giải quyết các TTHC trong cấp GCNQSD đất theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
▪ Số: 71/TB-STNMT: Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất sét Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
▪ Số 37/ TB-STNMT: Thông báo số 37/ TB-STNMT Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai
▪ Thông báo số 39 /TB-STNMT: Thông báo số 39 /TB-STNMT Mời chào hàng cạnh tranh
 Môi trường, Địa chất và Khoáng sản, Tài nguyên nước, Đo đạc bản đồ và Viễn thám
▪ 1843/QĐ-UBND: Quyết định số 1843/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Môi trường, Địa chất và Khoáng sản, Tài nguyên nước, Đo đạc bản đồ và Viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 Thông báo tuyển dụng viên chức
▪ : Kế hoạch 44 /KH-STNMT Về việc Tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
▪ : Thông báo số 76 /TB-STNMT Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
▪ 07/TB-STNMT: Thông báo số 07/TB-STNMT tuyển dụng viên chức năm 2012
 Giá đất
▪ 29/2014/QĐ-UBND: Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
▪ 27/2013/QĐ-UBND: Quyết định ban hành quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
▪ 28/2012/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 Đăng ký giao dịch
▪ 402/QĐ-UBND: Quyết định số 402/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 

Quảng cáo phải

Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
atlas.tnmtlangson.gov.vn
Khung giá đất
Tư vấn hỏi đáp
Giao lưu trực tuyến
Hệ thống mail tnmt

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào được bạn quan tâm?

Văn bản pháp quy

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Bản đồ trực tuyến

Tất cả các ý kiến trên


thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv