Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 17, cập nhật lần thứ 11 (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017) 
Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Hồ Công Khánh
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
           
Thứ 2
(24/4)
- Làm việc tại cơ quan - 9h30: Dự họp xét đối tượng được thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn tại UBND tỉnh (102/GM-UBND) - Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2017 tại Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Xe 3876 (750-CV/BTGTU) - Làm việc tại cơ quan
           
Thứ 3
(25/4)
- 8h: Dự họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2017 tại UBND tỉnh (cả ngày) (100/GM-UBND)
- 8h: Tập huấn phần mềm Egov tại Hội trường tầng 4 nhà B (TP: Lãnh đạo phòng, chuyên viên và HĐLĐ các phòng thuộc Sở). Đề nghị tham dự tập huấn mang theo Laptop
- 15h30: Giao ban công tác tháng 4/2017 tại phòng họp tầng IV, nhà C TP: Theo Quy chế làm việc (gồm: Giám đốc, các PGĐ Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Chủ tịch CĐ, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN)
- 7h30: Dự thẩm định Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tại Sở Nội vụ (10/CV-BCĐ). TP: CVP Sở
- 8h: Tập huấn phần mềm Egov tại Hội trường tầng 4 nhà B (TP: Lãnh đạo phòng, chuyên viên và HĐLĐ các phòng thuộc Sở). Đề nghị tham dự tập huấn mang theo Laptop
- 15h30: Giao ban công tác tháng 4/2017 tại phòng họp tầng IV, nhà C TP: Theo Quy chế làm việc (gồm: Giám đốc, các PGĐ Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Chủ tịch CĐ, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN)
- 8h: Dự Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện NĐ số 155/2016/NĐ-CP tại Hội trường E1, khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Xe 3876 (846/TCMT-KSMT). TP: TTr Sở, CCBVMT
- 8h: Tập huấn phần mềm Egov tại Hội trường tầng 4 nhà B (TP: Lãnh đạo phòng, chuyên viên và HĐLĐ các phòng thuộc Sở). Đề nghị tham dự tập huấn mang theo Laptop
- 15h30: Giao ban công tác tháng 4/2017 tại phòng họp tầng IV, nhà C TP: Theo Quy chế (gồm: Giám đốc, các PGĐ Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Chủ tịch CĐ, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN)
- 8h: Tập huấn phần mềm Egov tại Hội trường tầng 4 nhà B (TP: Lãnh đạo phòng, chuyên viên và HĐLĐ các phòng thuộc Sở). Đề nghị tham dự tập huấn mang theo Laptop
- 15h30: Giao ban công tác tháng 4/2017 tại phòng họp tầng IV, nhà C TP: Theo Quy chế làm việc (gồm: Giám đốc, các PGĐ Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Chủ tịch CĐ, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN)
- 8h: Tập huấn phần mềm Egov tại Hội trường tầng 4 nhà B (TP: Lãnh đạo phòng, chuyên viên và HĐLĐ các phòng thuộc Sở). Đề nghị tham dự tập huấn mang theo Laptop
- 15h30: Giao ban công tác tháng 4/2017 tại phòng họp tầng IV, nhà C TP: Theo Quy chế làm việc (gồm: Giám đốc, các PGĐ Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Chủ tịch CĐ, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN)
           
Thứ 4
(26/4)
- 14h: Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở - 14h: Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở - 14h: Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở - 8h: Dự họp xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Công viên cây xanh Lạng Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (61 /GM-SKHĐT)
- 14h: Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở
- 8h: Dự kiểm tra hiện trạng khu đất tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định Xe TTPT Quỹ đất (35/TB-ĐTTr). TP: TTr Sở
- 8h30: Dự thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại Sở tài chính (32/GM-HĐTĐ). TP: phòng TNĐ
- 13h30: Dự họp bàn để xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại Văn phòng UBND huyện Cao Lộc (31/GM-CQLĐBI)
- 14h: Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở tại Hội trường tầng 4, nhà B TP: Đảng viên Chi bộ VP Sở
Thứ 5
(27/4)
- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
- 14h: Dự họp thống nhất phương án đơn giá, dự toán thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị tại Sở Tài chính Xe ... (33 /GM-STC) TP: Chi cục BVMT
- 8h: Dự họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại UBND tỉnh (103/GM-UBND). TP:Anh Doanh Phòng KH-TC - 8h: Dự kiểm tra hiện trạng khu đất tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập Xe TTPT Quỹ đất (35/TB-ĐTTr). TP: TTr Sở
           
Thứ 6
(28/4)
- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h30: Dự kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực đề nghị khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng tại trụ sở UBND xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng Xe VPĐK (154 /GM-STNMT) - 8h30: Dự lễ phát động xây dựng "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại UBND thành phố (98/GM-UBND) - Làm việc tại cơ quan
           
Thứ 7
(29/4)
         
           
Chủ nhật
(30/4)
         
Tuần thứ 18 (từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/2017)
Thứ 2
(01/5)
         
           
Thứ 3
(02/5)
         
           
Thứ 4
(03/5)
        - 14h: Dự kiểm tra hiện trạng khu đất Ban quản lý đầu tu xây dựng công trình dân dụng tỉnh đề nghị thu hồi đất bổ sung để đắp mái Taluy thuộc dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. Tại phòng họp tầng 1 nhà C (160 /GM-STNMT) TP: Phòng Tài nguyên đất
           
Thứ 5
(04/5)
    - 8h: Dự lớp tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Tại Trường chính trị Hoàng Văn Thụ, số 52 đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, T.P Lạng Sơn (35/STC-HCSN). Tp: Phòng KHTC, Chi cục BVMT và 5 đơn vị sự nghiệp dự theo thành phần mời   - 8h: Dự họp góp ý kiến về nội dung, giá trị Phủ Mẫu Thượng, phường Chi Lăng, Tp Lạng Sơn tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (49/GM-SVHTTDL)
- 8h: Dự thẩm định khu đất Ban Quản lý Đầu tu xây dựng công trình Dân dụng tỉnh đề nghị giao đất cho UBND thành phố tại Phòng họp Tầng 1, nhà C (161/GM-STNMT). TP: phòng TNĐ
- 14h Dự họp thống nhất thống nhất nội dung, phương án báo cáo UBND tỉnh theo đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Dương xin giao lại quỹ đất 12% đã bàn giao cho tỉnh. Tại tầng 1 nhà C (159 /GM-STNMT) TP: Phòng Tài nguyên đất
           
Thứ 6
(05/5)
         
           
Thứ 7
(06/5)
         
           
Chủ nhật
(07/5
         

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv