Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 44 cập nhật lần thứ 10 (từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)

Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(23/10)
- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 14h: Dự họp xem xét trình khả thi mô hình của Chợ khu dân cư Trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (149/GM-SKHĐT) - 14h: Dự làm việc với QK1 tại UBND huyện Chi Lăng liên quan đến đất quốc phòng Xe 00464  
           
Thứ 3
(24/10)
- 7h30: Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (cả ngày) tại UBND tỉnh (312/GM-UBND) - Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2017 tại Hội trường tầng III, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1001-CV/BTGTU) - 9h: Dự họp thẩm định Nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, chủ trương đầu tư dự án: Sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (151/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 4
(25/10)
- 8h: Dự họp xem xét báo cáo về giải pháp thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông tại UBND tỉnh (20/GM-VP)
- 14h: Dự họp xem xét việc giải quyết đơn của ông Hoàng Trung Ngọc tại Phòng họp tầng 4 nhà C (484/GM-STNMT). TP: Thanh tra sở; Chánh VP sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai; Trưởng phòng Tài nguyên Đất tham dự
- 16h: Giao ban Sở định kỳ tháng 10/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C . TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 8h: Dự thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Chi Lăng, huyện Tràng Định năm 2017, tại UBND xã Chi Lăng, huyện Tràng Định Xe 00464 (249/GM-BCĐ)
- 16h: Giao ban Sở định kỳ tháng 10/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C . TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 16h: Giao ban Sở định kỳ tháng 10/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C . TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 8h: Dự họp xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái về việc “xin chấp nhận chủ trương di chuyển Tạm nước trong khu đất Dự án Trung tâm phân phối bán xỉ kho vận của Công ty tại thành phố Lạng Sơn” tại Công văn số 120/PTG-DA ngày 15/8/2017 tại Phòng họp tầng 3 Sở Xây dựng (65/GM-SXD)
- 14h: Dư họp Xem xét chủ trương cho phép UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quy chế tạm thời về quản lý trật tự xây dựng tại các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại phòng họp tầng 3 - Sở Xây dựng (67/GM-SXD)
- 16h: Giao ban Sở định kỳ tháng 10/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C . TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
 
           
Thứ 5
(26/10)
- 7h30: Dự họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2017 (kỳ 2) (cả ngày) tại UBND tỉnh (313/GM-UBND) - Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và thống nhất Phương án đấu giá QSD đất khu đất nhà máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn tại Sở Tài chính (119/GM-STC). Tp: Phòng TNĐ dự
- 14h: Dự thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các Dự án tại Sở Tài chính (117/GM-STC). TP: Phòng TNĐ
- 8h: Dự bàn giao đất quốc phòng để xây dựng đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và khảo sát khoảng 3ha đất tại vị trí mới để quy hoạch xây dựng thao trường bắn của Trường Quân sự tỉnh, tại thực địa khu đất thôn phố Sặt, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng Xe 00098 (1210/STNMT-TNĐ). Phòng TNĐ tham dự
- 14h: Dự họp xem xét Đơn khiếu nại số 123/ĐKN-ACC78 ngày 15/8/2017 của Công ty cổ phần ACC-78, tại Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng Xe 00098 (486/GM-STNMT). TP: Thanh tra Sở, phòng TNĐ tham dự
 
           
Thứ 6
(27/10)
- 8h: Dự chương trình giám sát về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay tại Phòng họp tầng 4 nhà C (521/TB-ĐGS). TP: GĐ, các Pgđ VP ĐK đất đai, trưởng phó, phụ trách các phòng thuộc VP ĐK; GĐ hoặc Phó GĐ Chi nhánh VP ĐK TP và Cao Lộc; Trưởng, phó Phòng TNĐ; CVP, Phó CVP và 01 cán bộ một cửa tham dự - 8h: Dự họp liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp tại Thanh tra tỉnh (463/GM-TTr). TP: Chánh thanh tra sở dự
- 14h30: Dự kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực đề nghị khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng (487/GM-STNMT). TP: Phòng Khoáng sản tham dự
- 14h: Dự họp xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo số 534/BC-UBND tại Hội trường H2 - Sở GTVT Lạng Sơn (2548/GM-SGTVT) - 8h: Dự chương trình giám sát về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay tại Phòng họp tầng 4 nhà C (521/TB-ĐGS). TP: GĐ, các Pgđ VP ĐK đất đai, trưởng phó, phụ trách các phòng thuộc VP ĐK; GĐ hoặc Phó GĐ Chi nhánh VP ĐK TP và Cao Lộc; Trưởng, phó Phòng TNĐ; CVP, Phó CVP và 01 cán bộ một cửa tham dự  
           
Thứ 7
(28/10)
  - 8h: Dự khảo sát, tham quan Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Thành phố Bắc Kạn, tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lúc 06 giờ 00’ đi xe chung (152/GM-SKHĐT)      
           
Chủ nhật
(29/10)
         
Tuần thứ 45 (từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2017)
Thứ 2
(30/10)
- 14h: Dự họp xem xét việc thu hồi, giải tỏa 36 ki - ốt tại sân T2, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn tại UBND tỉnh (317/GM-UBND) - 8h: Dự thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Xưởng chế biến và Sản xuất các sản phẩm từ nhựa thông huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường (488/GM-STNMT)
- 14h: Dự họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và công nghệ đợt 3 năm 2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ (41/GM-SKHCN)
  - 14h: Dự họp để xem xét các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khách sạn – sân Golf Hoàng Đồng của Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (150/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 3
(31/10)
  - 8h: Dự kỷ niện 40 năm thành lập liên đoàn địa chất đông bắc tại: Nhà Văn hoá khu Công nhân Gang thép, phường Hương Sơn, TP Thái nguyên Xe 00464
- 8h: Dự hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó tự phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường (491/GM-STNMT)
- 19h30: Dự Lễ khai chương Cụm Rạp chiếu bóng Đông Kinh tại rạp chiếu phim Đông Kinh (109/GM-SVHTTDL) - 8h: Dự kiểm tra vị trí, ranh giới khu đất Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương Hải Dương đề nghị bồi thường, giải phóng mặt bằng, tại Trụ sở Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương Xe 3876 (489/GM-STNMT). TP: Phòng TNĐ và Phòng ĐĐBĐ&VT
- 14h: Dự họp thẩm định kết quả rà soát quỹ đất công, tài sản công trên địa bàn tỉnh; rà soát các trường hợp chuyển đổi muục đích sử dụng đất và sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn tỉnh tại phòng họp Tầng 4, nhà C (492/GM-STNMT). TP: Phòng TNĐ tham dự
 
           
Thứ 4
(01/11)
         
           
Thứ 5
(02/11)
- 8h: Dự họp xem xét kết quả kiểm tra, rà soát quỹ đất công, tài sản công trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh (316/GM-UBND). TP: Phòng TNĐ tham dự     - 8h: Dự họp xem xét kết quả kiểm tra, rà soát quỹ đất công, tài sản công trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh (316/GM-UBND). TP: Phòng TNĐ tham dự  
           
Thứ 6
(03/11)
    - 7h30: Dự Đại hội liên minh hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Hội trường C2 nhà khách Tỉnh ủy    
           
Thứ 7
(04/11)
         
           
Chủ nhật
(05/11)
         

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv