Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 46 cập nhật lần thứ tám (từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2017)

Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(06/11)
- 14h: Dự họp xem xét báo cáo kết quả khắc phục các nội dung theo Báo cáo của Kiểm toán tại Phòng họp Tầng 4 nhà C . TP: Trưởng, phó phòng TNĐ và chuyên viên liên quan; TP KHTC; CVP, PCVP, Kế toán; Giám đốc, Pgđ VP ĐK đất đai tham dự - 8h: Dự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 tại huyện Bình Gia Xe 00464 (138/TB-STP)
- 14h: Dự họp xem xét báo cáo kết quả khắc phục các nội dung theo Báo cáo của Kiểm toán tại Phòng họp Tầng 4 nhà C . TP: Trưởng, phó phòng TNĐ và chuyên viên liên quan; TP KHTC; CVP, PCVP, Kế toán; Giám đốc, Pgđ VP ĐK đất đai tham dự
- 14h: Dự họp xem xét báo cáo kết quả khắc phục các nội dung theo Báo cáo của Kiểm toán tại Phòng họp Tầng 4 nhà C . TP: Trưởng, phó phòng TNĐ và chuyên viên liên quan; TP KHTC; CVP, PCVP, Kế toán; Giám đốc, Pgđ VP ĐK đất đai tham dự - 9h30: Dự họp nghe Báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn tại UBND thành phố (664/GM-UBND)
- 14h: Dự họp xem xét báo cáo kết quả khắc phục các nội dung theo Báo cáo của Kiểm toán tại Phòng họp Tầng 4 nhà C . TP: Trưởng, phó phòng TNĐ và chuyên viên liên quan; TP KHTC; CVP, PCVP, Kế toán; Giám đốc, Pgđ VP ĐK đất đai tham dự
 
           
Thứ 3
(07/11)
- 8h: Dự Hội nghị Phổ biến kiến thức thống kê, tại Hội trường B2 Nhà Khách Tỉnh ủy Xe 00098 (159/GM-SKHĐT). TP: TP KHTC dự
- 14h: Dự họp về triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Nhà máy xi măng (cũ) và khu đất tại số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh tại UBND tỉnh (329/GM-UBND)
- 15h: Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2017 của Cụm thi đua số 5 - thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh tại Hội trường Tầng 4 Nhà C
- 8h: Dự họp thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2017 UBND tỉnh (328/GM-UBND)
- 8h30: Dự kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng (496/GM-STNMT)
- 14h: Dự họp thống nhất dự thảo Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 và Kết luận số 201-KL/TU ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Trụ Sở tiếp công dân của tỉnh (22/GM-VP) - 14h: Dự họp xem xét hỗ trợ di chuyển trạm thông tin truyền thông tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C (499/GM-STNMT). TP: Phòng TNĐ tham dự  
           
Thứ 4
(08/11)
- 7h30: Học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý (cả ngày) tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (342-TB/BTCTU) - 8h: Dự Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Cục Thuế quản lý năm 2017 tại Cục thuế tỉnh (3291/GM-CT). TP: Kế toàn trưởng của Sở dự
- 8h: Dự thẩm định tiêu chí NTM xã Đồng Tân, Vân Nham lần 2 năm 2017 tại huyện Hữu Lũng (cả ngày) Xe 00098 (154/GM-UBND)
- 8h: Dự kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường), tại công trường dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) Xe 3876 (331/GM-UBND) - 7h30: Học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý (cả ngày) tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (342-TB/BTCTU)
- 19h30: Dự Lễ bế mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt -Trung, tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn (330/GM-BTCHC )
 
           
Thứ 5
(09/11)
- 7h30: Học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý (cả ngày) tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (342-TB/BTCTU) - 8h: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại Hội trường Tầng 4 Nhà B (1283/STNMT-TNN). TP: Văn phòng Sở, Thanh Tra Sở, phòng KHTC, TNN tham dự
- 8h: Dự thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của dự án Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá voi Hang Cao, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng tại Phòng họp tầng II, Chi cục Bảo vệ môi trường (494/GM-STNMT)
- 8h: Dự làm việc với UBND xã Tam Gia, xã Nam Quan huyện Lộc Bình thuộc dự án Đất Lâm nghiệp Xe 00464 - 7h30: Học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý (cả ngày) tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (342-TB/BTCTU)  
           
Thứ 6
(10/11)
- 7h30: Học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý (cả ngày) tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (342-TB/BTCTU) - 14h: Dự hội nghi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Nội vụ (284/GM-SNV). TP: VP sở dự - 8h: Dự họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB Dự án mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ tại Trụ sở Phòng Hành chính - kế hoạch huyện Cao Lộc (276/GM-UBND) - 7h30: Học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý (cả ngày) tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (342-TB/BTCTU)  
           
Thứ 7
(11/11)
- 7h30: Học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý (cả ngày) tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (342-TB/BTCTU)     - 7h30: Học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý (cả ngày) tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (342-TB/BTCTU)  
           
Chủ nhật
(12/11)
         
Tuần thứ 47 (từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017)
Thứ 2
(13/11)
      - 14h: Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 Tại Hội trường UBND xã Quang Lang, huyện Chi Lăng đi xe chung (334/GM-UBND)  
           
Thứ 3
(14/11)
- 14h: Dự họp thống nhất kế hoạch thanh tra tại Doanh nghiệp năm 2018 tại Thanh tra tỉnh (508/GM-TTr). TP: Chánh thanh tra sở dự - 8h: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tại UBND tỉnh (43/CTr-UBND)   - 8h: Dự họp lấy ý kiến góp ý dự thảo Bảng giá đất điều chỉnh trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3) tại Phòng họp tầng 4 nhà C (502/GM-STNMT). TP: Phòng Tài nguyên đất tham dự  
           
Thứ 4
(15/11)
         
           
Thứ 5
(16/11)
      - 8h: Dự thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Minh Long tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (101/GM-SLĐTBXH)  
           
Thứ 6
(17/11)
  - 8h: Dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe họp để nghe Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các cơ quan liên quan giải trình tại UBND tỉnh (562/GM-HĐND)      
           
Thứ 7
(18/11)
         
           
Chủ nhật
(19/11)
         

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv