Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 48 cập nhật lần thứ tám (từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2017)

Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(20/11)
- 14h: Dự họp tư vấn nội bộ giải quyết đơn thư tại Tầng 4, Nhà C . TP: Thanh tra sở (toàn thể Lãnh đạo và TTra viên); TP Đo đạc-BĐVT, TNĐ, GĐốc TT CNTT, VP ĐK đất đai; CVP sở tham dự - 14h: Dự họp tư vấn nội bộ giải quyết đơn thư tại Tầng 4, Nhà C . TP: Thanh tra sở (toàn thể Lãnh đạo và TTra viên); TP Đo đạc-BĐVT, TNĐ, GĐốc TT CNTT, VP ĐK đất đai; CVP sở tham dự - 14h: Dự họp tư vấn nội bộ giải quyết đơn thư tại Tầng 4, Nhà C . TP: Thanh tra sở (toàn thể Lãnh đạo và TTra viên); TP Đo đạc-BĐVT, TNĐ, GĐốc TT CNTT, VP ĐK đất đai; CVP sở tham dự - 8h: Dự họp Xem xét nội dung đề xuất của Công ty Điện Lực Lạng Sơn tại Sở Xây dựng (74/GM-SXD)
- 13h: Dự phiên tòa tại Hà nội Xe 00464
- 14h: Dự làm việc với Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Lạng Sơn tại trụ sở Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Lạng Sơn (245/TB-TKT). TP: Đ/c Hưng phòng TNĐ tham dự
 
           
Thứ 3
(21/11)
- 14h: Dự thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Văn phòng HĐND tỉnh (566/TB-HĐND) - 8h: Dự thẩm tra, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí NTM xã Văn An tại UBND xã Văn An, huyện Văn Quan (904/CV-UBND) - 8h: Dự kiểm tra dự án Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới và dự án Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi Xe 00098 (341/GM-UBND) - 8h30: Dự thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Minh Long tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (101/GM-SLĐTBXH)  
           
Thứ 4
(22/11)
- 7h30: Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (cả ngày) tại UBND tỉnh (340/GM-UBND) - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự họp dự án Đường Lý Thái Tổ (kéo dài) và Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn (cả ngày) tại Ban quản lý ĐTXDCT hạ tầng kỹ thuật (723/GM-BQLHTKT)  
           
Thứ 5
(23/11)
- 15h: Dự làm việc với Báo Tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C .TP: Lãnh đạo: Văn phòng Sở, TT.CNTT TNMT, Chi cục BVMT, phòng tài nguyên đất, Kế hoạch, Tài nguyên nước, khoáng sản, Thanh tra Sở tham dự - 15h: Dự làm việc với Báo Tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C .TP: Lãnh đạo: Văn phòng Sở, TT.CNTT TNMT, Chi cục BVMT, phòng tài nguyên đất, Kế hoạch, Tài nguyên nước, khoáng sản, Thanh tra Sở tham dự - Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự kiểm tra tình hình thực hiện công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đi xe chung (342/GM-UBND)  
           
Thứ 6
(24/11)
- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 14h: Dự họp xem xét đề nghị của Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (174/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 7
(25/11)
- 8h: Dự Hội nghị quán triệt thực hiện Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2017 tại Hội trường Tầng 4, Nhà B (87/GM-VPĐKĐĐ)        
           
Chủ nhật
(26/11)
         
Tuần thứ 49 (từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017)
Thứ 2
(27/11)
- 7h30: Dự họp BTV Tỉnh uỷ kỳ 26 Xe 00464
- 14h: Giao ban Sở định kỳ tháng 11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 14h: Giao ban Sở định kỳ tháng 11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 14h: Giao ban Sở định kỳ tháng 11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 8h: Dự họp về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo UBND tỉnh Kiểm tra, rà soát, xem xét xử lý quỹ đất 12% của dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn tại Sở Xây dựng (76/GM-SXD).TP: Phòng TNĐ tham dự
- 14h: Giao ban Sở định kỳ tháng 11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 14h: Dự họp thẩm định Bảng giá đất điều chỉnh; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 tại Sở Tài chính (129/GM-STC).TP: Phòng TNĐ dự
 
           
Thứ 3
(28/11)
  - 8h: Dự kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, TP Lạng Sơn tại khu vực đền Mẫu Thoải - cầu Thụ Phụ (25/GM-VP)   - 8h: Dự họp xem xét nội dung liên quan đến dự án Trung tâm thương mại Đồng Đăng-Lạng Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (173/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 4
(29/11)
- 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (cả ngày) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (cả ngày) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (cả ngày) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (cả ngày) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự
- 8h30: Dự Hội thảo lấy ý kiến về một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tại Hà Nội (2125/TCQLĐĐ-CSPC).TP: Phòng TNĐ dự
 
           
Thứ 5
(30/11)
- 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự  
           
Thứ 6
(01/12)
- 8h: Dự hội thảo chuyên đề tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (488-CV/ĐUK)        
           
Thứ 7
(02/12)
         
           
Chủ nhật
(03/12)
         

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv