Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 49 cập nhật lần thứ tám (từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017)

Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(27/11)
- 7h30: Dự họp BTV Tỉnh uỷ kỳ 26 Xe 00464
- 14h: Giao ban Sở định kỳ tháng 11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 14h: Giao ban Sở định kỳ tháng 11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 14h: Giao ban Sở định kỳ tháng 11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 8h: Dự họp về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo UBND tỉnh Kiểm tra, rà soát, xem xét xử lý quỹ đất 12% của dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn tại Sở Xây dựng (76/GM-SXD).TP: Phòng TNĐ tham dự
- 14h: Giao ban Sở định kỳ tháng 11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 14h: Dự họp thẩm định Bảng giá đất điều chỉnh; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 tại Sở Tài chính (129/GM-STC).TP: Phòng TNĐ dự
 
           
Thứ 3
(28/11)
- 8h: Dự họp trực tuyến của UBND tỉnh với Bộ Văn hoá tại Toà nhà Viettel - 8h: Dự kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, TP Lạng Sơn tại khu vực đền Mẫu Thoải - cầu Thụ Phụ Xe 3876 (25/GM-VP) - Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự họp xem xét nội dung liên quan đến dự án Trung tâm thương mại Đồng Đăng-Lạng Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (173/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 4
(29/11)
- 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (cả ngày) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (cả ngày) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (cả ngày) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (cả ngày) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự
- 8h30: Dự Hội thảo lấy ý kiến về một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tại Hà Nội Xe 00464 (2125/TCQLĐĐ-CSPC).TP: Phòng TNĐ dự
 
           
Thứ 5
(30/11)
- 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự - 8h: Dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Xe 00098 (750-CV/TU). TP: Phó Bí thư ĐU sở tham dự
- 8h30: Dự họp làm rõ nội dung phản ánh về việc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường Biển làm thất lạc hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận của xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng tại Phòng họp tầng I nhà C (539/GM-STNMT). TP: Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
- 14h: Dự làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn TH tại UBND tỉnh (350/GM-UBND)
 
           
Thứ 6
(01/12)
- 8h: Dự hội thảo chuyên đề tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Xe 00098 (488-CV/ĐUK)
- 9h: Dự tiếp công dân liên quan đến xây dựng hạng mục khuôn viên cây xanh tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tại UBND tỉnh (472/TB-UBND)
- 8h: Dự họp thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại UBND tỉnh (348/GM-UBND)
- 14h: Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Văn phòng HĐND tỉnh (608/TB-HĐND-TNKS)
- Làm việc tại cơ quan - 7h30: Dự họp về các giải pháp thu thuế nội địa năm 2018 tại UBND tỉnh (347/GM-UBND)
- 14h: Dự họp Thống nhất chốt số liệu, khối lượng Báo cáo UBND xem xét xử lý quỹ đất 12% của dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn tại Sở Xây dựng (80/GM-SXD).TP: Đ/c Hưng - P TNĐ dự
 
           
Thứ 7
(02/12)
         
           
Chủ nhật
(03/12)
         
Tuần thứ 50 (từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2017)
Thứ 2
(04/12)
- 7h30: Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh tại trụ sở Tỉnh uỷ Xe 00098     - 14h: Dự họp thẩm định đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Cầu Lộc Bình số 1, đường tránh QL.4B, đường GT trục chính xã Lục Thôn và Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức BT, tại huyện Lộc Bình Xe 00464 (175/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 3
(05/12)
  - 7h: Dự kiểm tra tình hình quản lý, khai thác Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng tại Trụ sở UBND huyện Văn Lãng đi xe chung (352/GM-UBND) - 8h: Dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2017 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1051-CV/BTGTU) - 8h: Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND tỉnh (351/GM-UBND)  
           
Thứ 4
(06/12)
- 8h: Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)tại UBND tỉnh Xe 00098 (578/GM-HĐND)   - 13h30: Dự hội nghị Sơ kết thực hiện Kế hoạch Đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xe 3876 (120/GM-SNN)    
           
Thứ 5
(07/12)
- 8h: Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)tại UBND tỉnh Xe 00098 (578/GM-HĐND) - 9h30: Dự họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện chiến lược và kế hoạch thực hiện Chiến lược BVMT đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 tại Phòng họp Tầng 1, nhà C (3153/TCMT-KHTC)      
           
Thứ 6
(08/12)
- 8h: Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND tỉnh Xe 00098 (578/GM-HĐND)        
           
Thứ 7
(09/12)
         
           
Chủ nhật
(10/12)
         

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv