Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 51 cập nhật lần thứ 10 (từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017)

Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(11/12)
- 14h: Dự khảo sát thực địa và thống nhất phương án Tuyến nối Đường Hùng Vương-Quốc lộ 1A, TP Lạng Sơn theo hình thức BT tại thực địa dự án và tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Xe 00098 (179/GM-SKHĐT) - Đi công tác tại Hà Nội - 14h: Dự xem xét chủ trương đề xuất phát triển Cụm công nghiệp trong khu vực xã Hồng Phong tại Sở Công Thương (88/GM-SCT) - 16h: Họp BCH công đoàn cơ sở tại Phòng họp tầng 1, nhà C .TP: Chủ tịch các CĐCP: Trung tâm Kỹ thuật TNMT và Trung tâm Phát triển quỹ đất tham dự  
           
Thứ 3
(12/12)
- 14h: Dự họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung báo cáo kiểm toán Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp tầng 4, Nhà C (555/GM-STNMT).TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị và kế toán Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Chi cục BVMT, Trung tâm Quan trắc TM&MT; Trưởng phòng KH-TC; Trưởng, phó phòng TNĐ và chuyên viên có liên quan tham dự - 8h: Dự hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 tại Hội trường tầng 4 Cơ quan Bộ Xây dựng Xe 00464 (265/GM-BXD)
- 14h: Dự họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung báo cáo kiểm toán Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp tầng 4, Nhà C (555/GM-STNMT).TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị và kế toán Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Chi cục BVMT, Trung tâm Quan trắc TM&MT; Trưởng phòng KH-TC; Trưởng, phó phòng TNĐ và chuyên viên có liên quan tham dự
- 14h: Dự họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung báo cáo kiểm toán Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp tầng 4, Nhà C (555/GM-STNMT).TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị và kế toán Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Chi cục BVMT, Trung tâm Quan trắc TM&MT; Trưởng phòng KH-TC; Trưởng, phó phòng TNĐ và chuyên viên có liên quan tham dự - 14h: Dự họp thuê đất Cao Lộc và thu tiền sử dụng đất TP tại Sở Tài chính (140/GM-STC)
- 14h: Dự họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung báo cáo kiểm toán Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp tầng 4, Nhà C (555/GM-STNMT).TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị và kế toán Văn phòng Sở, Văn phòng ĐKĐĐ, Chi cục BVMT, Trung tâm Quan trắc TM&MT; Trưởng phòng KH-TC; Trưởng, phó phòng TNĐ và chuyên viên có liên quan tham dự
 
           
Thứ 4
(13/12)
- 7h30: Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại UBND tỉnh (360/GM-UBND) - Làm việc tại cơ quan - 14h: Dự họp xem xét tiến độ thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa tại UBND tỉnh (362/GM-UBND).TP: Đ/c Minh- TP TNĐ dự - 8h: Dự làm việc với Đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Sở Nội vụ (322/GM-SNV)
- 14h: Dự kiểm tra khu đất đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn tại Chi cục bảo vệ môi trường (558/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên đất; Trung tâm PTQĐ thuộc Sở tham dự
 
           
Thứ 5
(14/12)
- 8h: Dự kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại Văn phòng Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tại Hữu Lũng Xe 00098 (364/GM-UBND).TP: Phòng TNĐ dự - 8h30: Dự nghiệm thu công trình công trình: “Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng tại UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng (560/GM-STNMT).TP: Chi cục Bảo vệ Môi trường dự
- 15h: Họp ban tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ nói không với túi ni lông khó tự phân hủy” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Phòng họp tầng 1 nhà C (249/QĐ-STNMT).TP: Các thành viên ban tổ chức và tổ chuyên viên theo QĐ249/QĐ-STNMT ngày 11/12/2017
- 8h: Dự họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại UBND tỉnh (366/GM-UBND).TP: Đ/c Tuệ- Phòng Đo đạc BĐ dự - 8h: Dự kiểm tra hiện trạng khu đất, nhà ở và công trình đã xây dựng tại phí Nam Cầu Kỳ Lừa, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C (557/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên đất; Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tham dự  
           
Thứ 6
(15/12)
- 8h: Dự tiếp công dân định kỳ (cả ngày) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Xe 00098 (470/BTCD)
- 14h: Họp HĐ Thi đua; Hội đồng đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ và Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở tại Phòng họp tầng 1 nhà C (257/QĐ-STNMT ngày 12/12/2017 và 295/QĐ-STNMT ngày 24/11/2016).TP: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn cơ sở, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng phòng KH-TC, CB phụ trách TĐKT thuộc VP Sở dự
- 8h: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Thông tin và Truyền thông (368/GM-UBND)
- 14h: Họp HĐ Thi đua; Hội đồng đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ và Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở tại Phòng họp tầng 1 nhà C (257/QĐ-STNMT ngày 12/12/2017 và 295/QĐ-STNMT ngày 24/11/2016).TP: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn cơ sở, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng phòng KH-TC, CB phụ trách TĐKT thuộc VP Sở dự
- 8h: Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (1073-CV/BTGTU)
- 8h: Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn Xe 00464 (381/STNMT-VP).TP: Đ/c Trung - Phó CVP Sở, Đ/c Linh - Bí thư đoàn TN tham dự
- 8h: Dự họp về kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại UBND tỉnh (367/GM-UBND).TP: Phòng TNĐ dự
- 14h: Dự giao đất tại thực địa cho Công an huyện Lộc Bình tại khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình Xe 3876 (561/GM-STNMT). TP: Phòng Tài nguyên đất dự
- 14h: Họp HĐ Thi đua; Hội đồng đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ và Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở tại Phòng họp tầng 1 nhà C (257/QĐ-STNMT ngày 12/12/2017 và 295/QĐ-STNMT ngày 24/11/2016).TP: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn cơ sở, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng phòng KH-TC, CB phụ trách TĐKT thuộc VP Sở dự
 
           
Thứ 7
(16/12)
- 7h30: Dự chương trình Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ nói không với túi ni lông khó tự phân hủy” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm hội chợ thương mại Lạng Sơn Xe 00098 (1482/CTr-BTC). TP: Toàn thể CC, VC, NLĐ các phòng, đơn vị thuộc Sở (trừ Chi nhánh VPĐK) tham dự - 7h30: Dự chương trình Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ nói không với túi ni lông khó tự phân hủy” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm hội chợ thương mại Lạng Sơn Xe 00098 (1482/CTr-BTC). TP: Toàn thể CC, VC, NLĐ các phòng, đơn vị thuộc Sở (trừ Chi nhánh VPĐK) tham dự   - 19h: Dự lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Quýt vàng Bắc Sơn" và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp văn hóa - Du lịch huyện Bắc Sơn năm 2017 tại huyện Bắc Sơn Xe 3876  
           
Chủ nhật
(17/12)
         
Tuần thứ 52 (từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2017)
Thứ 2
(18/12)
- 8h: Dự Hội thảo phản biện xã hội dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Trụ sở ủy ban MTTQ VN (76/GM-MTTQ-BTT). TP: Thanh tra dự        
           
Thứ 3
(19/12)
         
           
Thứ 4
(20/12)
         
           
Thứ 5
(21/12)
- Dự làm việc tại Hồng koong, Trung Quốc   - 8h30: Dự lễ phát động ủng hộ phong trào " Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" tại UBND thành phố (268/GM-CTĐ) - 8h30: Dự họp Xem xet đề nghị của Công ty TNHH MTV Lương Văn Khoan về việc xin chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu ại trụ sở UBND xã Tân Lang, huyện Văn Lãng (89/GM-SCT)  
           
Thứ 6
(22/12)
- Dự làm việc tại Hồng koong, Trung Quốc        
           
Thứ 7
(23/12)
- Dự làm việc tại Hồng koong, Trung Quốc        
           
Chủ nhật
(24/12)
- Dự làm việc tại Hồng koong, Trung Quốc        

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv