Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 53 cập nhật lần thứ chín (từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2017)
Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(25/12)
- 16h: Giao ban Sở định kỳ tháng 12/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 16h: Giao ban Sở định kỳ tháng 12/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 16h: Giao ban Sở định kỳ tháng 12/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 16h: Giao ban Sở định kỳ tháng 12/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự  
           
Thứ 3
(26/12)
- 7h30: Dự họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2017 (cả ngày) tại UBND tỉnh (374/GM-UBND) - 8h: Dự thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại Phòng họp tầng 1, nhà C (582/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên nước dự
- 14h30: Dự kiểm tra hoạt động khai thác đất san lấp phục vụ cho dự án BOT Bắc Giạng - Lạng Sơn tại trụ Sở UBND huyện Hữu Lũng Xe 3876 (585/GM-STNMT)
- 14h: Dự đối soát, ký kết hồ sơ địa giới hành chính giữa tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Bắc Kạn tại Hội trường Nhà khách UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Xe 00098 (1286/SNV-XDCQ&CTTN).TP: Phòng Đo đạc dự - 8h: Dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh (18/2017/QĐST-HC)
- 9h30: Dự làm việc với Kiếm toán Nhà nước khu vực X tại Trụ sở Kiếm toán Nhà nước khu vực X Xe 00464 (373/GM-UBND)
 
           
Thứ 4
(27/12)
- 14h: Dự họp kiểm điểm tập thể đảng viên năm 2017 tại Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (09-GM/CB) - 14h: Dự họp thẩm định dự án đầu tư của Cty. CP Bê tông Lạng Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (190/GM-SKHĐT) - 7h30: Dự đối soát, ký kết hồ sơ địa giới hành chính giữa tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Bắc Kạn tại Hội trường Nhà khách UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Xe 00098 (1286/SNV-XDCQ&CTTN).TP: Phòng Đo đạc dự - 14h: Dự họp tổng kết hoạt động năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại UBND tỉnh (378/GM-UBND)  
           
Thứ 5
(28/12)
- 8h: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (cả ngày) tại UBND tỉnh (365/GM-UBND)
- 13h45: Dự tổng kết, kiểm điểm điểm đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở năm 2017 tại Phòng họp tầng 4 nhà C TP: Các đảng viên chi bộ Văn phòng Sở (các đảng viên mang thẻ đảng đến dự họp)
- 13h45: Dự tổng kết, kiểm điểm điểm đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở năm 2017 tại Phòng họp tầng 4 nhà C TP: Các đảng viên chi bộ Văn phòng Sở (các đảng viên mang thẻ đảng đến dự họp)
- 17h: Dự buổi thăm và động viên ngành Tài chính, Ngân hàng thực hiện công tác quyết toán năm 2017 tại Nhà khách Tỉnh ủy (376/GM-UBND)
- 8h: Dự kiểm điểm, nhận xét, đánh giá tập thể, cá nhận Chi bộ Trung tâm KTTNMT tại Trung tâm KTTNMT
- 13h45: Dự tổng kết, kiểm điểm điểm đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở năm 2017 tại Phòng họp tầng 4 nhà C TP: Các đảng viên chi bộ Văn phòng Sở (các đảng viên mang thẻ đảng đến dự họp)
- 8h30: Dự kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai, huyện Lộc Bình của Công ty cổ phần Kiến trúc và Phát triển đô thị tại huyện Lộc Bình Xe 3876 (586/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên đất
- 13h45: Dự tổng kết, kiểm điểm điểm đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở năm 2017 tại Phòng họp tầng 4 nhà C TP: Các đảng viên chi bộ Văn phòng Sở (các đảng viên mang thẻ đảng đến dự họp)
 
           
Thứ 6
(29/12)
- 8h: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại UBND tỉnh (365/GM-UBND)
- 10h: Dự họp công bố quyết định thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ tại UBND tỉnh (384/GM-UBND)
- 13h30: Dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 tại Hội trường tầng 3, Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00464 và Xe 00098 (591/GM-STNMT). TP: Đại diện Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành CĐCS; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham là đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự
- 8h: Dự tổng kết công tác Chi bộ năm 2017 Chi bộ Chi cục BNMT tại Chi cục BVMT (13-GM-CB)
- 13h30: Dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 tại Hội trường tầng 3, Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00464 và Xe 00098 (591/GM-STNMT). TP: Đại diện Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành CĐCS; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự
- 8h: Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2017 Chi bộ TTCNTTTN&MT tại Hội trường tầng 4, nhà B (30-GM/CB)
- 13h30: Dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 tại Hội trường tầng 3, Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00464 và Xe 00098 (591/GM-STNMT). TP: Đại diện Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành CĐCS; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự
- 8h: Dự họp xem xét điều chỉnh dự án Điểm TĐC tiếp giáp nút giao thông số 4 - Phú Lộc IV tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (193/GM-SKHĐT)
- 13h30: Dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 tại Hội trường tầng 3, Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00464 và Xe 00098 (591/GM-STNMT). TP: Đại diện Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành CĐCS; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự
 
           
Thứ 7
(30/12)
         
           
Chủ nhật
(31/12)
         
Tuần thứ 54 (từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2018)
Thứ 2
(01/01)
         
           
Thứ 3
(02/01)
         
           
Thứ 4
(03/01)
  - 8h: Dự kiểm tra thực trạng khu vực thực hiện dự án: đường dây và TBA 110KV Hữu Lũng tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (593/GM-STNMT)   - 14h: Dự họp triển khai đầu tư dự án bãi đỗ xe xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (194/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 5
(04/01)
  - 13h30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (382/GM-UBND) - 8h: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại UBND tỉnh (386/GM-UBND)    
           
Thứ 6
(05/01)
- 8h: Dự hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 tại UBND tỉnh (380/GM-UBND) - 8h: Dự kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành mỏ đá vôi Giang Sơn tại huyện Cao Lộc (592/GM-STNMT).TP: theo Quyết định số 267/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017      
           
Thứ 7
(06/01)
         
           
Chủ nhật
(07/01)
         

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv