Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 01 cập nhật lần thứ năm (từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2018)
Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(01/01)
- Nghỉ tết Dương lịch 2018 TP: Toàn thể cán bộ CCVCNLĐ - Nghỉ tết Dương lịch 2018 TP: Toàn thể cán bộ CCVCNLĐ - Nghỉ tết Dương lịch 2018 TP: Toàn thể cán bộ CCVCNLĐ - Nghỉ tết Dương lịch 2018 TP: Toàn thể cán bộ CCVCNLĐ  
           
Thứ 3
(02/01)
- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30: Dự khảo sát thực địa về chủ trương điều chỉnh dự án Bãi đỗ xe ô tô hàng hóa XNK tại cửa phụ Bình Nghi đi xe chung (102-TB/ĐĐ)  
           
Thứ 4
(03/01)
- Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự kiểm tra thực trạng khu vực thực hiện dự án: đường dây và TBA 110KV Hữu Lũng tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng Xe Chi cục BVMT (593/GM-STNMT) - Làm việc tại cơ quan - 14h: Dự họp triển khai đầu tư dự án bãi đỗ xe xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (194/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 5
(04/01)
- Làm việc tại cơ quan - 8h: Dự họp Thẩm định xét duyệt, đề nghị công nhận Cơ quan đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự" năm 2017 tại Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh (4976/GM-CAT-PV28)
- 13h30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (382/GM-UBND)
- 8h: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại UBND tỉnh (386/GM-UBND) - 8h: Dự khảo sát thực địa các khu đất vùng phụ cận dọc theo tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để quy hoạch quỹ đất cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa bàn huyện Hữu Lũng tại Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng Xe 00464 (595/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên đất
- 14h: Dự khảo sát thực địa các khu đất vùng phụ cận dọc theo tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để quy hoạch quỹ đất cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa bàn huyện Chi Lăng tại Trụ sở UBND huyện Chi Lăng Xe 00464 (595/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên đất
 
           
Thứ 6
(05/01)
- 8h: Dự hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 tại UBND tỉnh (380/GM-UBND)
- 14h: Dự họp tư vấn xử giải quyết đơn thư công dân tại Phòng họp Tầng 1 nhà C .TP: Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Kế hoạch -TC; CV thanh tra; Giám đốc Văn phòng ĐK đất đai dự
- 8h: Dự kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành mỏ đá vôi Giang Sơn tại huyện Cao Lộc (592/GM-STNMT).TP: theo Quyết định số 267/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017
- 14h: Dự họp tư vấn xử giải quyết đơn thư công dân tại Phòng họp Tầng 1 nhà C .TP: Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Kế hoạch -TC; CV thanh tra; Giám đốc Văn phòng ĐK đất đai dự
- 15h: Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Cụm thi đua số II- các cơ quan QLCN tại Thanh tra tỉnh (01/GM-CIIQLCN).TP: VP sở dự
- 14h: Dự họp tư vấn xử giải quyết đơn thư công dân tại Phòng họp Tầng 1 nhà C .TP: Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Kế hoạch -TC; CV thanh tra; Giám đốc Văn phòng ĐK đất đai dự
- 14h: Dự họp tư vấn xử giải quyết đơn thư công dân tại Phòng họp Tầng 1 nhà C .TP: Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Kế hoạch -TC; CV thanh tra; Giám đốc Văn phòng ĐK đất đai dự  
           
Thứ 7
(06/01)
         
           
Chủ nhật
(07/01)
- 14h: Dự hội nghị Bộ trưởng với Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Xe 00464 (501/GM-BTNMT)        
Tuần thứ 02 (từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2018)
Thứ 2
(08/01)
- 8h: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Xe 00464 (7095/BTNMT-VP)        
           
Thứ 3
(09/01)
- 8h30: Dự họp báo cáo và cung cấp tài liệu việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) tại Phòng họp tầng 4 nhà C (3153/QĐ-TTCP)
- 14h: Dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường tầng 4, nhà C (01/GM-STNMT).TP: Đảng ủy Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiên binh Sở Tài nguyên và Môi trường dự
- 14h: Dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường tầng 4, nhà C (01/GM-STNMT).TP: Đảng ủy Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiên binh Sở Tài nguyên và Môi trường dự - 14h: Dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường tầng 4, nhà C (01/GM-STNMT).TP: Đảng ủy Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiên binh Sở Tài nguyên và Môi trường dự - 13h30: Dự hội nghị tổng kết năm 2017, và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại LĐLĐ tỉnh (01/GM-LĐLĐ)
- 14h: Dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường tầng 4, nhà C (01/GM-STNMT).TP: Đảng ủy Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiên binh Sở Tài nguyên và Môi trường dự
 
           
Thứ 4
(10/01)
         
           
Thứ 5
(11/01)
         
           
Thứ 6
(12/01)
- 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường (03/GM-STNMT). TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc (hoặc phó) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trưởng (hoặc phó) các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng sở và Chi cục Bảo vệ môi trường dự - 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường (03/GM-STNMT). TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc (hoặc phó) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trưởng (hoặc phó) các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng sở và Chi cục Bảo vệ môi trường dự - 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường (03/GM-STNMT). TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc (hoặc phó) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trưởng (hoặc phó) các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng sở và Chi cục Bảo vệ môi trường dự - 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường (03/GM-STNMT). TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc (hoặc phó) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trưởng (hoặc phó) các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng sở và Chi cục Bảo vệ môi trường dự  
           
Thứ 7
(13/01)
         
           
Chủ nhật
(14/01)
         

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv