Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 02 cập nhật lần thứ bẩy (từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2018)
Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(08/01)
- 8h: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Xe 00464 (7095/BTNMT-VP) - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan  
           
Thứ 3
(09/01)
- 8h30: Dự họp báo cáo và cung cấp tài liệu việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) tại Phòng họp tầng 4 nhà C (3153/QĐ-TTCP)
- 14h: Dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường tầng 4, nhà C (01/GM-STNMT).TP: Đảng ủy Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiên binh Sở Tài nguyên và Môi trường dự
- 14h: Dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường tầng 4, nhà C (01/GM-STNMT).TP: Đảng ủy Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiên binh Sở Tài nguyên và Môi trường dự - 14h: Dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường tầng 4, nhà C (01/GM-STNMT).TP: Đảng ủy Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiên binh Sở Tài nguyên và Môi trường dự - 8h: Dự kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái tại khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn kiểm tra tại thực địa sau đó về Văn phòng UBND tỉnh họp Xe 3876 (08/GM-UBND)
- 13h30: Dự hội nghị tổng kết năm 2017, và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại LĐLĐ tỉnh (01/GM-LĐLĐ)
- 14h: Dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường tầng 4, nhà C (01/GM-STNMT).TP: Đảng ủy Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiên binh Sở Tài nguyên và Môi trường dự
- 14h: Dự làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại UBND tỉnh (05/GM-UBND)
 
           
Thứ 4
(10/01)
- 7h30: Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại UBND tỉnh (06/GM-UBND) - Làm việc tại cơ quan - 14h: Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại UBND tỉnh (06/GM-UBND) - Làm việc tại cơ quan  
           
Thứ 5
(11/01)
- 8h: Dự họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh Lạng Sơn tại UBND tỉnh (12/GM-HĐTV)
- 14h30: họp kiểm điểm tập thể Đảng uỷ sở tại Phòng họp Tầng 4 nhà C .Thành phần: Mời Đảng uỷ khối dự; Các đồng chí Đảng uỷ viên; Bí thư, Phó BT các chi bộ trực thuộc dự từ 15h30
- 8h: Dự xem xét đề nghị mở rộng địa bàn thu gom, xử lý rác thải trên địa bản huyện Bắc Sơn Xe 00098 (04/GM-STNMT )
- 8h30: Dự kiểm tra mốc ranh giới khu vực khai thác mỏ đá vôi Sa Khao và mỏ đá vôi xi măng Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng tập trung tại UBND xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng (09/GM-STNMT).TP:Phòng Khoáng sản; Thanh tra Sở
- 14h30: họp kiểm điểm tập thể Đảng uỷ sở tại Phòng họp Tầng 4 nhà C .Thành phần: Mời Đảng uỷ khối dự; Các đồng chí Đảng uỷ viên; Bí thư, Phó BT các chi bộ trực thuộc dự từ 15h30
- 8h: Dự hội nghị tổng kết công tác SX kinh doanh năm 2017- triển khai công tác SX năm 2018 tại Công ty Điện lực Lạng Sơn (01/GM-PCLS)
- 14h30: họp kiểm điểm tập thể Đảng uỷ sở tại Phòng họp Tầng 4 nhà C .Thành phần: Mời Đảng uỷ khối dự; Các đồng chí Đảng uỷ viên; Bí thư, Phó BT các chi bộ trực thuộc dự từ 15h30
- 8h: Dự làm việc với UBND huyện Văn Quan tại huyện Văn Quan đi xe chung (07/GM-UBND)
- 14h30: họp kiểm điểm tập thể Đảng uỷ sở tại Phòng họp Tầng 4 nhà C .Thành phần: Mời Đảng uỷ khối dự; Các đồng chí Đảng uỷ viên; Bí thư, Phó BT các chi bộ trực thuộc dự từ 15h30
 
           
Thứ 6
(12/01)
- 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00098 và Xe 00464 (03/GM-STNMT). TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc (hoặc phó) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trưởng (hoặc phó) các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng sở và Chi cục Bảo vệ môi trường dự - 7h30: Dự thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường tại Chi cục bảo vệ môi trường (10/GM-STNMT)
- 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00098 và Xe 00464 (03/GM-STNMT). TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc (hoặc phó) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trưởng (hoặc phó) các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng sở và Chi cục Bảo vệ môi trường dự
- 8h30: Dự hội nghị sơ kết thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính tại Khách sạn Mường Thanh, Cửa Lò, Nghệ An Xe 00464 (45/BTNMT-VP).TP: Phòng Đo đạc dự
- 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00098 và Xe 00464 (03/GM-STNMT). TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc (hoặc phó) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trưởng (hoặc phó) các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng sở và Chi cục Bảo vệ môi trường dự
- 8h: Dự phiên tòa tại Tòa án tỉnh Lạng Sơn
- 13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00098 và Xe 00464 (03/GM-STNMT). TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc (hoặc phó) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Trưởng (hoặc phó) các phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng sở và Chi cục Bảo vệ môi trường dự
 
           
Thứ 7
(13/01)
    - 8h30: Dự hội nghị sơ kết thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính tại Khách sạn Mường Thanh, Cửa Lò, Nghệ An Xe 00464 (45/BTNMT-VP).TP: Phòng Đo đạc dự    
           
Chủ nhật
(14/01)
         
Tuần thứ 03 (từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018)
Thứ 2
(15/01)
  - 8h: Dự thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Thuỷ điện Bảo Lải tại Bộ Tài nguyên và môi trường (Xe 00098 - Đi từ chiều chủ nhật đón tại Hữu Lũng)      
           
Thứ 3
(16/01)
- 8h: Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề tại Trụ sở Tỉnh uỷ - 8h: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 tại Trụ sở Viễn thông Lạng Sơn (13/GM-UBND).TP: Chánh Thanh tra sở dự   - 14h: Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017 Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn tại Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (08/GM-BQLKKTCK)  
           
Thứ 4
(17/01)
         
           
Thứ 5
(18/01)
  - 8h30: Dự kiểm tra, khảo sát thực địa dự án thủy điện Bắc Giang - Bản Đống Mác, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia tại trụ sở UBND xã Quý Hòa, huyện Bình Gia (12/GM-STNMT)   - 8h: Dự Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy (02/GM-STP). TP: Thanh tra sở dự
- 14h: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1123-CV/BTGTU)
 
           
Thứ 6
(19/01)
         
           
Thứ 7
(20/01)
         
           
Chủ nhật
(21/01)
         

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv