Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 09 cập nhật lần thứ chín (từ ngày 26/02 đến ngày 04/03/2018)
Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(26/02)
- 9h: Dự Chương trình gặp gỡ, trao đổi, kết nối doanh nghiệp tại UBND tỉnh (55/GM-UBND)
- 14h: Dự và thăm động viên ra quân đầu xuân một số dự án trọng điểm dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đi xe chung (56/GM-UBND)
- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30: Dự tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (37/TB-BTCD)  
           
Thứ 3
(27/02)
- 8h: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2018 tại UBND tỉnh
- 15h30: họp Đảng uỷ tại Phòng họp tầng 1 nhà C Thành phần: Các đồng chí trong Đảng uỷ và Chánh văn phòng Sở dự
- 15h30: họp Đảng uỷ tại Phòng họp tầng 1 nhà C Thành phần: Các đồng chí trong Đảng uỷ và Chánh văn phòng Sở dự - 15h30: họp Đảng uỷ tại Phòng họp tầng 1 nhà C Thành phần: Các đồng chí trong Đảng uỷ và Chánh văn phòng Sở dự - 8h: Dự họp xem xét, thống nhất nội dung đề nghị của của UBND thành phố tại 02 Báo cáo nêu trên theo quy định tại phòng họp Tầng 4, Nhà C (51/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên đất dự
- 15h30: họp Đảng uỷ tại Phòng họp tầng 1 nhà C Thành phần: Các đồng chí trong Đảng uỷ và Chánh văn phòng Sở dự
 
           
Thứ 4
(28/02)
- 7h30: Dự họp BTG Tỉnh ủy
- 9h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tháng 02/2018 tại Phòng họp tầng 1, nhà C Thành phần: Các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự
- 9h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tháng 02/2018 tại Phòng họp tầng 1, nhà C Thành phần: Các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự
- 14h: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại UBND tỉnh (61/GM-UBND)
- 9h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tháng 02/2018 tại Phòng họp tầng 1, nhà C Thành phần: Các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự - 9h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tháng 02/2018 tại Phòng họp tầng 1, nhà C Thành phần: Các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự
- 14h: Dự họp thẩm định đề xuất thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái , cáp treo Mẫu Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (14/GM-SKHĐT)
 
           
Thứ 5
(01/03)
- 15h: Giao ban Sở định kỳ tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 8h: Dự kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Lộc Bình tại trụ sở UBND huyện Lộc Bình Xe 00464 (62/GM-UBND)
- 15h: Giao ban Sở định kỳ tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 15h: Giao ban Sở định kỳ tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 15h: Giao ban Sở định kỳ tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự  
           
Thứ 6
(02/03)
- 8h: họp Hội đồng tư vấn của Sở tại Phòng họp 1 Nhà C Thành phần: Thanh tra Sở, TNĐ, Văn phòng ĐKĐĐ, Văn phòng Sở dự - 8h: họp Hội đồng tư vấn của Sở tại Phòng họp 1 Nhà C Thành phần: Thanh tra Sở, TNĐ, Văn phòng ĐKĐĐ, Văn phòng Sở dự
- 14h: Dự họp đánh giá đề xuất dự án đầu tư Dự án thủy điện Bản Nhùng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (15/GM-SKHĐT)
- 8h: họp Hội đồng tư vấn của Sở tại Phòng họp 1 Nhà C Thành phần: Thanh tra Sở, TNĐ, Văn phòng ĐKĐĐ, Văn phòng Sở dự - 8h: họp Hội đồng tư vấn của Sở tại Phòng họp 1 Nhà C Thành phần: Thanh tra Sở, TNĐ, Văn phòng ĐKĐĐ, Văn phòng Sở dự  
           
Thứ 7
(03/03)
         
           
Chủ nhật
(04/03)
         
Tuần thứ 10 (từ ngày 05/03 đến ngày 11/03/2018)
Thứ 2
(05/03)
- 15h: Dự tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm 1 cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại phòng họp Tầng 4, Nhà B .TP: CC, VC tham gia vào quy trình giải quyết TTHC; Trung tâm CNTT dự (mang theo máy Laptop) - 15h: Dự tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm 1 cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại phòng họp Tầng 4, Nhà B .TP: CC, VC tham gia vào quy trình giải quyết TTHC; Trung tâm CNTT dự (mang theo máy Laptop) - 15h: Dự tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm 1 cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại phòng họp Tầng 4, Nhà B .TP: CC, VC tham gia vào quy trình giải quyết TTHC; Trung tâm CNTT dự (mang theo máy Laptop) - 14h: Dự họp thẩm định đề xuất dự án Khu Văn hóa - Thể thao trung tâm thị trấn Cao Lộc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (16/GM-SKHĐT)
- 15h: Dự tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm 1 cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại phòng họp Tầng 4, Nhà B .TP: CC, VC tham gia vào quy trình giải quyết TTHC; Trung tâm CNTT dự (mang theo máy Laptop)
 
           
Thứ 3
(06/03)
  - 14h: Dự họp thống nhất công tác tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh tại Sở Nông nghiệp và PTNT (19/GM-SNN).TP: Chi cục BVMT dự   - 8h: Dự họp xem xét đề xuất dự án Bệnh viện đa khoa thành phố Lạng Sơn và giới thiệu địa điểm thực hiện đầu tư các dự án tại tỉnh Lạng Sơn (cả ngày) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (17/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 4
(07/03)
- 8h: Dự kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại thành phố Lạng Sơn Xe 00464 (64/GM-UBND) - 7h30: Dự họp thẩm định 02 dự án Báo cáo ĐTM và Phuơng án cải tao, phục hồi môi truờng: Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thuờng tại mỏ đá thôn Quán Hàng, xã Thuợng Cuờng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và dự án Kè suối Lao Ly tại Phòng họp tầng 2, Chi cục BVMT (52/GM-STNMT) - 8h30: Dự kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn tại huyện Văn Quan (cả ngày) đi xe chung (63/GM-UBND) - 8h: Dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh (01/2018/QĐXXST-HC)  
           
Thứ 5
(08/03)
  - 8h: Dự thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thuộc các huyện Cao Lộc, Bình Gia, Văn Lãng Tại Phòng họp tầng 1, nhà C (57/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên nước dự      
           
Thứ 6
(09/03)
    - 8h30: Dự kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn tại huyện Bình Gia (cả ngày) đi xe chung (63/GM-UBND)    
           
Thứ 7
(10/03)
         
           
Chủ nhật
(11/03)
         
 

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv