Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 13 cập nhật lần thứ 10 (từ ngày 26/03 đến ngày 01/04/2018)
Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Nguyễn Hữu Chiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(26/03)
- 8h30: Dự làm việc với Đoàn công tác của ADB liên quan đến Dự án nâng cao năng lực cho các khu kinh tế khu vực cửa khẩu tại UBND tỉnh (12/CTr-UBND)
- 14h: Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C .TP: Lãnh đạo, CV Phòng TNĐ; Thanh tra sở và các Đ/c Nội, Hiền, Toàn tham dự
- 16h: Giao ban Sở định kỳ và công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 8h: Dự thẩm định Báo cáo ĐTM và phương án CTPHMT bổ sung của dự án quặng Bauxit khu Léo Cao, Nà Lầu và Lũng Lừa tại Phòng họp tầng II, Chi cục Bảo vệ môi trường (84/GM-STNMT)
- 16h: Giao ban Sở định kỳ và công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 16h: Giao ban Sở định kỳ và công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự - 7h30: Dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ họp thứ 29 tại Trụ sở Tỉnh ủy (845-CV/TU)
- 14h: Dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C .TP: Lãnh đạo, CV Phòng TNĐ; Thanh tra sở và các Đ/c Nội, Hiền, Toàn tham dự
- 16h: Giao ban Sở định kỳ và công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị tại Phòng họp Tầng 4 Nhà C TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
 
           
Thứ 3
(27/03)
- 8h: Dự họp xem xét Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 tại UBND tỉnh (97/GM-UBND) - 7h30: Dự hội nghị tập huấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường năm 2018 tại Khách sạn Công đoàn (06/GM-CCB).TP: Chi cục BVMT dự
- 7h30: Dự chương trình khảo sát thực địa Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Quán Hàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng đi xe chung (139/TB-HĐND).TP: Phòng KS dự
- 8h: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp GCN QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Hội trường HĐND và UBND tại huyện Lộc Bình Xe 00098 (57/GM-UBND).TP: Phòng Đo đạc, Bản đồ và viễn thám dự - 8h: Dự tham gia ý kiến về Báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty CPĐT Phú Thái tại Thanh tra tỉnh (120/GM-TTr).TP: Phòng TNĐ sở dự
- 14h: Dự họp xử lý Dự án Mỹ Sơn-Na Làng tại Sở Giao thông vận tải (574/GM-SGTVT)
 
           
Thứ 4
(28/03)
- 14h45: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp Tầng 4, Nhà C (135/TB-UBND).TP: Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường dự - 14h45: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp Tầng 4, Nhà C (135/TB-UBND).TP: Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường dự - 14h45: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp Tầng 4, Nhà C (135/TB-UBND).TP: Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường dự - 8h30: Dự họp xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác BTGPMB dự án Khu dân cư Hữu Lũng tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C (88/GM-STNMT).TP: Phòng Tài nguyên đất dự
- 14h45: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tại Phòng họp Tầng 4, Nhà C (135/TB-UBND).TP: Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường dự
 
           
Thứ 5
(29/03)
- 8h: Dự họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý I năm 2018 tại UBND tỉnh (96/GM-UBND)
- 14h: Họp tư vấn nội bộ tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C .TP: Chánh hoặc Phó chánh Thanh tra sở; Trưởng hoặc phó phòng TNĐ và chuyên viên; Giám đốc, Pgđ VP ĐK và viên chức liên quan; GĐ Chi nhánh VP ĐK đất đai Hữu Lũng; P TNMT Hữu Lũng dự
- 8h: Dự làm việc với ngành Thuế Tại trụ sở Cục Thuế (93/GM-UBND)
- 14h: Họp tư vấn nội bộ tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C .TP: Chánh hoặc Phó chánh Thanh tra sở; Trưởng hoặc phó phòng TNĐ và chuyên viên; Giám đốc, Pgđ VP ĐK và viên chức liên quan; GĐ Chi nhánh VP ĐK đất đai Hữu Lũng; P TNMT Hữu Lũng dự
- 14h: Dự họp thẩm định đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu gia công chế xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và đóng gói bao bì hoa quả khô, hoa quả tươi các loại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (32/GM-SKHĐT).TP: Phòng TNĐ dự
- 14h: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp GCN QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Hội trường HĐND và UBND tại huyện Đình lập Xe 00098
- 14h: Họp tư vấn nội bộ tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C .TP: Chánh hoặc Phó chánh Thanh tra sở; Trưởng hoặc phó phòng TNĐ và chuyên viên; Giám đốc, Pgđ VP ĐK và viên chức liên quan; GĐ Chi nhánh VP ĐK đất đai Hữu Lũng; P TNMT Hữu Lũng dự
- 8h: Dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam (84/GM-MTTQ-BTT).TP: Phòng TNĐ dự
- 14h: Họp tư vấn nội bộ tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C .TP: Chánh hoặc Phó chánh Thanh tra sở; Trưởng hoặc phó phòng TNĐ và chuyên viên; Giám đốc, Pgđ VP ĐK và viên chức liên quan; GĐ Chi nhánh VP ĐK đất đai Hữu Lũng; P TNMT Hữu Lũng dự
 
           
Thứ 6
(30/03)
- 7h30: Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 11 tại Trụ sở Tỉnh ủy Xe 00098 (846-CV/TU)
- 11h: Bàn giao công việc tại Phòng Giám đốc .TP: Giám đốc, các phó GĐ, CVP, Kế toán trưởng (Đ/c Lành)
 
- 8h: Dự kiểm tra việc thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác tại huyện Chi Lăng (cả ngày) Xe 00464 (91/GM-STNMT).TP: Phòng QLTNN và KS, Chi cục BVMT, Quỹ bảo vệ MT tham dự
- 11h: Bàn giao công việc tại Phòng Giám đốc .TP: Giám đốc, các phó GĐ, CVP, Kế toán trưởng (Đ/c Lành)
- 14h: Dự đề xuất phương án đầu tư xây dựng dự án Công viên Trung tâm thành phố Lạng Sơn theo quy hoạch chi tết xây dựng phương Tam Thanh tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (37/GM-SKHĐT)
 
- 11h: Bàn giao công việc tại Phòng Giám đốc .TP: Giám đốc, các phó GĐ, CVP, Kế toán trưởng (Đ/c Lành)
- 14h: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp GCN QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Hội trường HĐND và UBND tại huyện Hữu Lũng Xe 00098 (49/GM-UBND).TP: Phòng QLDĐ dự
 
- 11h: Bàn giao công việc tại Phòng Giám đốc .TP: Giám đốc, các phó GĐ, CVP, Kế toán trưởng (Đ/c Lành)
- 14h: Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020 tại UBND tỉnh (100/GM-UBND)
 
 
           
Thứ 7
(31/03)
      - 7h30: Dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 tại Khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng (124/GM-UBND)  
           
Chủ nhật
(01/04)
         
Tuần thứ 14 (từ ngày 02/04 đến ngày 08/04/2018)
Thứ 2
(02/04)
- 14h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tại Phòng họp Tầng I, nhà C .Thành phần: Các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự - 7h30: Dự họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018 kỳ 2 (cả ngày) tại UBND tỉnh (94/GM-UBND)
- 14h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tại Phòng họp Tầng I, nhà C .Thành phần: Các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự
- 14h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tại Phòng họp Tầng I, nhà C .Thành phần: Các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự - 8h: Dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh (01/2018/QĐXXST-HC)
- 14h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tại Phòng họp Tầng I, nhà C .Thành phần: Các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự
 
           
Thứ 3
(03/04)
      - 14h: Dự họp xem xét giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (36/GM-SKHĐT)  
           
Thứ 4
(04/04)
         
           
Thứ 5
(05/04)
         
           
Thứ 6
(06/04)
         
           
Thứ 7
(07/04)
         
           
Chủ nhật
(08/04)
         
 

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv