Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 15 cập nhật lần thứ 12 (từ ngày 09/04 đến ngày 15/04/2018)
Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Bùi Văn Côi
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(09/04)
- 8h: Họp giao ban Lãnh đạo Sở tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C .TP: LĐ Sở; Chánh VP Sở; Trưởng phòng KH-TC dự - 8h: Họp giao ban Lãnh đạo Sở tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C .TP: LĐ Sở; Chánh VP Sở; Trưởng phòng KH-TC dự - 8h: Họp giao ban Lãnh đạo Sở tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C .TP: LĐ Sở; Chánh VP Sở; Trưởng phòng KH-TC dự - 8h: Họp giao ban Lãnh đạo Sở tại Phòng họp Tầng 1 Nhà C .TP: LĐ Sở; Chánh VP Sở; Trưởng phòng KH-TC dự  
           
Thứ 3
(10/04)
- 8h: Dự họp thông qua nội dung các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cả ngày) tại Sở Xây dựng Xe 00464 (18/GM-SXD) - 7h30: Dự làm việc xem xét chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, môi truờng đối với Công ty CP bê tông Lạng Sơn và Công ty TNHH Hoà Hiệp tại UBND huyện Hữu Lũng Xe 00098 (95/GM-STNMT) - 14h: Dự Hội nghị triển khai công tác đo đạc tại UBND thành phố Lạng Sơn Xe 00464 (148/GM-UBND) - 8h: Dự khảo sát địa điểm thực hiện dự án “Khu liên doanh chăn nuôi, chế biến thịt lợn đảm bảo an toàn dịch bệnh khu vực biên giới” tại UBND huyện Văn Lãng Xe 3876 (36/GM-SNN)  
           
Thứ 4
(11/04)
- 14h: Dự kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định Xe 00464 (117/GM-UBND) - 8h30: Dự kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án: Đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông tươi tại Huyện Chi Lăng Xe 00098 (96/GM-STNMT)
- 14h: Dự họp đánh giá những tồn tại vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm eGov tại Phòng họp Tầng 4, Nhà C (108/GM-STNMT).TP: LĐ Sở; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; TTCNTTTNMT (Cán bộ phụ trách vận hành mạng) dự
- Làm việc tại cơ quan - 14h: Dự làm việc tại huyện Đình Lập Xe 00098 (50/GM-UBND ).TP: Thanh tra Sở, phòng QLĐĐ dự  
           
Thứ 5
(12/04)
- 8h: Dự làm việc với đoàn công tác Bí thư tỉnh tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Xe 00464
- 14h: Dự họp tại Chi cục Bảo vệ môi trường Xe 00464 .TP: GĐ Sở; Văn phòng Sở; Phòng KH-TC; Phòng QL Tài nguyên nước và Khoáng sản dự
- 17h45: Dự gặp mặt lãnh đạo các Sở TNMT, KHĐT; Ban QLDA DTXD tỉnh tại Nhà hàng Lý Thành 1, đuờng Chu Văn An, P. Vĩnh Trại (112/GM-STNMT).TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở tham dự
- 17h45: Dự gặp mặt lãnh đạo các Sở TNMT, KHĐT; Ban QLDA DTXD tỉnh tại Nhà hàng Lý Thành 1, đuờng Chu Văn An, P. Vĩnh Trại (112/GM-STNMT).TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở tham dự - 17h45: Dự gặp mặt lãnh đạo các Sở TNMT, KHĐT; Ban QLDA DTXD tỉnh tại Nhà hàng Lý Thành 1, đuờng Chu Văn An, P. Vĩnh Trại (112/GM-STNMT).TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở tham dự - 8h: Dự kiểm tra dự án đoạn Lũng Vài – Bản Pẻn, ĐT.229; dự án đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới và dự án Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi huyện Văn Lãng Xe 00098 (118/GM-UBND)
- 17h45: Dự gặp mặt lãnh đạo các Sở TNMT, KHĐT; Ban QLDA DTXD tỉnh tại Nhà hàng Lý Thành 1, đuờng Chu Văn An, P. Vĩnh Trại (112/GM-STNMT).TP: Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở tham dự
 
           
Thứ 6
(13/04)
- 8h: Dự kiểm tra mở đường cao tốc xác định hướng tuyến và bãiđổ thải Xe 00464 - 8h: Dự kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi tại mỏ Phiêng Phảng, xã Xuân Lễ và Vân Mộng, huyện Lộc Bình tại trụ sở UBND huyện Lộc Bình Xe 00098 (103/GM-STNMT).TP: Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản; Chi cục bảo vệ môi trường tham dự - 7h30: Dự họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh Quý I /2018 tại UBND tỉnh Xe 3876 (116/GM-UBND) - 9h: Dự cuộc bán đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp Xe Văn phòng đăng ký (88/GM-TTBĐG)
- 14h: Dự triển khai, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án; xem xét, xác định, khai thác, sử dụng các mỏ đất đắp, vị trí đổ thải; xác định các nút giao, đường nhánh nút giao kết nối với đường Cao tốc; xác định các đường gom, đường dân sinh, cống chui dân sinh để thực hiện dự án tại Phòng họp Tầng 4, Nhà C (107/GM-STNMT).TP: Trưởng các Phòng: Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản. Trung tâm tài nguyên môi trường dự
 
           
Thứ 7
(14/04)
         
           
Chủ nhật
(15/04)
         
Tuần thứ 16 (từ ngày 16/04 đến ngày 22/04/2018)
Thứ 2
(16/04)
- 8h: Giao ban tuần .TP: LĐ Sở; LĐ Văn phòng, KH-TC dự - 8h: Giao ban tuần .TP: LĐ Sở; LĐ Văn phòng, KH-TC dự
- 8h: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông tại UBND tỉnh (120/GM-UBND)
- 14h: Dự Hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất tại Cục quản lý TNN - Bộ Tài nguyên và Môi trường Xe 3876 (703/TNN-NDĐ)
- 8h: Giao ban tuần .TP: LĐ Sở; LĐ Văn phòng, KH-TC dự - 7h30: Dự phiên tòa tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội Xe 00464
- 8h: Giao ban tuần .TP: LĐ Sở; LĐ Văn phòng, KH-TC dự
 
           
Thứ 3
(17/04)
  - 8h: Dự thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tại Phòng họp tầng II, Chi cục Bảo vệ môi trường (117/GM-STNMT).TP: theo Quyết định số 630/QĐ-UBND   - 9h: Dự thống nhất phương án chi trả bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 515/QĐ-UBND Xe Trung tâm TNMT (02/GM-TTTNMT)  
           
Thứ 4
(18/04)
- 14h: Dự họp về dự thảo kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh Xe 00464 (162/TTr-NV.IV).TP: Thanh tra Sở dự - 8h30: Dự lễ phát động " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 tại Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Cao Lộc Xe 00098 (41/KH-BCĐ)      
           
Thứ 5
(19/04)
- 7h30: Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018 tại UBND tỉnh (121/GM-UBND) - 8h30: Dự kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Trại chăn nuôi lợn Dự Huệ” tại huyện Hữu Lũng (116/GM-STNMT).TP: theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh      
           
Thứ 6
(20/04)
- 8h: Dự hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2018 tại Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Xe 00464 (1240-CV/BTGTU)     - 8h: Dự họp về việc lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp xây dựng quản lý khai thác và sử dụng hệ thống thông tin TTBĐS tại Sở Xây dựng Xe 3876 (19/GM-SXD)  
           
Thứ 7
(21/04)
         
           
Chủ nhật
(22/04)
         
 

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv