Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 17 cập nhật lần thứ chín (từ ngày 23/04 đến ngày 29/04/2018)
Thứ ngày/
Lãnh đạo
Giám đốc
Bùi Văn Côi
Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Duyệt
Phó Giám đốc
Ngô Viết Hải
Phó Giám đốc
Chu Văn Thạch
 
           
Thứ 2
(23/04)
- 8h: Dự kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đi xe chung (133/GM-UBND)
- 16h: Làm việc với Phòng Quản lý TNNN và Khoáng sản tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C .TP: Giám đốc, LĐ Văn phòng Sở, công chức, viên chức, LĐHĐ của Phòng Quản lý TNN và Khoáng sản tham dự
- 14h: Dự kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan Xe 00098 (177/TB-UBND) - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan  
           
Thứ 3
(24/04)
- 7h30: Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại UBND tỉnh Xe 00464 (134/GM-UBND)
- 14h: Dự họp triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tại UBND tỉnh Xe 00464 (123/GM-UBND)
- 8h: Dự kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trọng tâm là xã điểm xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hồng Phong huyện Cao Lộc (63/GM-SVHTTDL) - 8h30: Dự làm việc với Đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện Dân tộc học tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C (1374/VP-KNT).TP: Phòng QLĐĐ dự - 8h: Dự họp tư vấn xử lý vụ việc tại Thanh tra tỉnh Xe 3876 (182/GM-TTr).TP: Thanh tra Sở dự
- 14h: Dự làm việc với Công ty Liên đoàn quần vợt tại Phòng họp Tầng 1, nhà C TP. TTra Sở, phòng QLĐĐ dự
 
           
Thứ 4
(25/04)
- Nghỉ Lễ giỗ Tổ Vua Hùng . TP: Toàn thể cán bộ CC,VC, NLĐ - Nghỉ Lễ giỗ Tổ Vua Hùng . TP: Toàn thể cán bộ CC,VC, NLĐ - Nghỉ Lễ giỗ Tổ Vua Hùng . TP: Toàn thể cán bộ CC,VC, NLĐ - Nghỉ Lễ giỗ Tổ Vua Hùng . TP: Toàn thể cán bộ CC,VC, NLĐ  
           
Thứ 5
(26/04)
- 9h: Giao ban Sở định kỳ tháng 03/2018 tại Hội trường Tầng 4 nhà C .TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 14h: Hội ý về vụ ông Nguyễn Khánh Dư và bà Dương Thị Chì tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C . TP: Thanh Tra Sở, Phòng QLĐ Đ, Văn phòng ĐKĐĐ, Phòng TNMT Hữu Lũng và Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hữu Lũng dự
- 8h30: Dự kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng (130/GM-STNMT). TP: Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản dự
- 9h: Giao ban Sở định kỳ tháng 03/2018 tại Hội trường Tầng 4 nhà C .TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 9h: Giao ban Sở định kỳ tháng 03/2018 tại Hội trường Tầng 4 nhà C .TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 14h: Dự họp triển khai Hội nghị Dự án đất nông, lâm trường giao đoạn 2 tại xã Đông Quan, huyện Lộc Bình Xe Trung tâm TN&MT .TP: Đ/c Tuệ phòng QLĐĐ dự
- 8h30: Dự thảo Kết luận Thanh tra tại Thanh tra tỉnh Xe 3876 (189/TTr-VP)
- 9h: Giao ban Sở định kỳ tháng 03/2018 tại Hội trường Tầng 4 nhà C .TP: LĐ các phòng thuộc Sở và CV (cả Kế toán, Viên chức biệt phái) khối VP Sở; LĐ các đơn vị trực thuộc Sở tham dự
- 14h: Hội ý về vụ ông Nguyễn Khánh Dư và bà Dương Thị Chì tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C . TP: Thanh Tra Sở, Phòng QLĐ Đ, Văn phòng ĐKĐĐ, Phòng TNMT Hữu Lũng và Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hữu Lũng dự
 
           
Thứ 6
(27/04)
- 13h30: Giao ban Lãnh đạo Sở tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C Thành phần: GĐ Sở, Phó GĐ Sở , Chánh VP Sở, Trưởng phòng. KH-TC dự
- 15h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tại Phòng họp Tầng 1 nhà C TP: Toàn thể đảng viên khối Văn phòng Sở dự
- 8h: Dự buổi sinh hoạt chuyên đề kể chuyện về Bác do Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt tại Hội trường UBND thành phố Xe 00098 (306-CV/ĐU). TP: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ tham dự
- 8h: Dự kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng tại Sở Xây dựng Xe 00464
- 13h30: Giao ban Lãnh đạo Sở tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C Thành phần: GĐ Sở, Phó GĐ Sở , Chánh VP Sở, Trưởng phòng. KH-TC dự
- 15h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tại Phòng họp Tầng 1 nhà C TP: Toàn thể đảng viên khối Văn phòng Sở dự
- 8h: Dự buổi sinh hoạt chuyên đề kể chuyện về Bác do Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt tại Hội trường UBND thành phố Xe 00098 (306-CV/ĐU). TP: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ tham dự
- 8h: Dự họp triển khai Hội nghị Dự án đất nông, lâm trường giai đoạn 2 tại xã Sàn Viên, xã Quan Bản, huyện Lộc Bình (cả ngày) Xe Trung tâm TN&MT .TP: Đ/c Tuệ phòng QLĐĐ dự
- 13h30: Giao ban Lãnh đạo Sở tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C Thành phần: GĐ Sở, Phó GĐ Sở , Chánh VP Sở, Trưởng phòng. KH-TC dự
- 15h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tại Phòng họp Tầng 1 nhà C TP: Toàn thể đảng viên khối Văn phòng Sở dự
- 8h: Dự buổi sinh hoạt chuyên đề kể chuyện về Bác do Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt tại Hội trường UBND thành phố Xe 00098 (306-CV/ĐU). TP: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ tham dự
- 13h30: Giao ban Lãnh đạo Sở tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C Thành phần: GĐ Sở, Phó GĐ Sở , Chánh VP Sở, Trưởng phòng. KH-TC dự
- 15h: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở tại Phòng họp Tầng 1 nhà C TP: Toàn thể đảng viên khối Văn phòng Sở dự
 
           
Thứ 7
(28/04)
         
           
Chủ nhật
(29/04)
         
Tuần thứ 18 (từ ngày 23/04 đến ngày 06/05/2018)
Thứ 2
(30/04)
- Nghỉ lễ ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 .TP: Toàn thể cán bộ, CC, VC, NLĐ - Nghỉ lễ ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 .TP: Toàn thể cán bộ, CC, VC, NLĐ - Nghỉ lễ ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 .TP: Toàn thể cán bộ, CC, VC, NLĐ - Nghỉ lễ ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 .TP: Toàn thể cán bộ, CC, VC, NLĐ  
           
Thứ 3
(01/05)
- Nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động 01/5 .TP: Toàn thể cán bộ, CC, VC, NLĐ - Nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động 01/5 .TP: Toàn thể cán bộ, CC, VC, NLĐ - Nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động 01/5 .TP: Toàn thể cán bộ, CC, VC, NLĐ - Nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động 01/5 .TP: Toàn thể cán bộ, CC, VC, NLĐ  
           
Thứ 4
(02/05)
         
           
Thứ 5
(03/05)
- 7h30: Dự họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2018 tại UBND tỉnh (cả ngày) tại UBND tỉnh Xe 00464 (136/GM-UBND)        
           
Thứ 6
(04/05)
- 7h30: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV tại Hội trường Tầng 4, Nhà B .TP: LĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; công chức khối VP Sở; Chi cục BVMT; Trưởng, phó các phòng thuộc đơn vị tham dự - 7h30: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV tại Hội trường Tầng 4, Nhà B .TP: LĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; công chức khối VP Sở; Chi cục BVMT; Trưởng, phó các phòng thuộc đơn vị tham dự - 7h30: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV tại Hội trường Tầng 4, Nhà B .TP: LĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; công chức khối VP Sở; Chi cục BVMT; Trưởng, phó các phòng thuộc đơn vị tham dự - 7h30: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV tại Hội trường Tầng 4, Nhà B .TP: LĐ Sở, LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; công chức khối VP Sở; Chi cục BVMT; Trưởng, phó các phòng thuộc đơn vị tham dự  
           
Thứ 7
(05/04)
         
           
Chủ nhật
(06/05)
         
 

Danh sách các lịch đã đăng:

 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv