Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 35


thời trang trẻ Hôm nay : 69

2 Tháng hiện tại : 44564

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6432527

Trang nhất » Tin Tức » Chi cục Bảo vệ môi trường

Quá trình hình thành và phát triển Chi cục Bảo vệ môi trường Lạng Sơn

Thứ năm - 03/10/2013 08:24
Chi cục BVMT được thành lập trên cơ sở Phòng Môi trường và Khí tượng thủy văn thuộc Sở TN&MT theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chi cục chính thức đi vào hoạt động từ 01/9/2008. Chi cục có 02 phòng chuyên môn là Phòng Tổng hợp và Đánh giá tác động môi trường, phòng Kiểm soát ô nhiễm và 01 Trung tâm trực thuộc (Trung tâm quan trắc môi trường được thành lập theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 và chính thức đi vào hoạt động tháng 3 năm 2012).
Các tổ chức đảng, đoàn thể: Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường được thành lập từ tháng 4 năm 2009 gồm có 04 đảng viên. Hiện nay Chi bộ có 08 đảng viên chiếm 32% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
1 1
Hưởng ứng chiến dịch
“Làm cho Thế giới sạch hơn 2013”
Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường
Đại hội Nhiệm kỳ 1013 - 2015
 
Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, để phối hợp với chính quyền thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng được thành lập gồm: Công đoàn bộ phận có 23 đoàn viên và Chi đoàn thanh niên có 15 đoàn viên, thanh niên.
Chi cục có Biên chế được giao năm 2013: 10 công chức và 08 viên chức. Hiện nay, Chi cục Bảo vệ môi trường có tổng số 23 cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Về trình độ: 01 Thạc sỹ, 17 Đại học, 02 Cao đẳng, 02 Trung cấp, 01 bằng nghề (lái xe tải bậc 3).
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, tuy với số lượng cán bộ ít và khối lượng công việc nhiều nhưng tập thể cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường đã đoàn kết, động viên giúp đỡ lẫn nhau luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch Sở giao từ năm 2003- 2013.
 
NHỮNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2003 - 2013
Bảo vệ môi trường là lĩnh vực quản lý phức tạp và mới với hệ thống pháp luật nhiều, vì vậy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống. Trong những năm qua Chi cục đã tham mưu cho Sở mở Hội nghị triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2005, các Nghị định và Thông tư của trung ương. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Chi cục đã tham mưu cho Sở thực hiện ký kết Nghị quyết liên tịch về phối hợp công tác bảo vệ môi trường với 6 tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh (Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội phụ nữ và Hội cựu chiến binh tỉnh);  tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động như: Mở lớp tập huấn về công tác BVMT và đa dạng sinh học được 62 lớp cho khoảng 5.600 lượt người tham gia; hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường khối trường học năm 2011 cho 11 trường PTCS đóng trên địa huyện, thành phố Lạng Sơn; thực hiện các chuyên đề trên truyền hình tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; lắp đặt hoàn chỉnh 11 pano cố định tuyên truyền về môi trường.
Đặc biệt từ năm 2009-2013: Chi cục đã tham mưu cho Sở phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức Ngày môi trường thế giới 5/6 được 05 cuộc mít tinh cấp tỉnh, mỗi cuộc mít tinh thu hút hàng nghìn người tham gia, sau lễ mít tinh đã diễn ra rất nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường như: Trồng cây xanh, quét dọn đường làng, ngõ phố, khơi thông cống rãnh…Từ đó, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của cộng đồng được nâng lên, góp phần giữ gìn môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Để cụ thể hóa các quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Chi cục đã tham mưu cho Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định và trình phê duyệt khoảng 121 báo cáo ĐTM, 111 dự án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, 14 Đề án bảo vệ môi trường và 100 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các đơn vị có phát sinh chất thải nguy hại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
 Công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát ô nhiễm ngày càng được tăng cường, thực hiện hơn 200 đợt kiểm tra và phối hợp thanh, kiểm tra theo Kế hoạch và đột xuất. Song song với công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục thường xuyên đôn đốc và giám sát hoạt động quan trắc môi trường của các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã kịp thời nhắc nhở và đề nghị xử phạt nhiều cơ sở không chấp hành đúng quy định của pháp luật về BVMT. Hoàn thành xử lý triệt để 6/9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện công tác quan trắc môi trường được 105 đơn vị và nhiều dự án xử lý ô nhiễm môi trường đã được triển khai thực hiện, góp phần cải thiện môi trường sống.
Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực trong hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh: Chi cục đã thường xuyên đôn đốc các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường. Hiện nay, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận ký quỹ của các đơn vị hơn 12,9 tỷ đồng; thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất ưu đãi để thực hiện các dự án bảo vệ môi trường theo đúng quy định.
Công tác thi đua khen thưởng và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động an tâm công tác luôn được quan tâm chú trọng, hàng năm tập thể đều đạt kết quả tốt, nhiều năm được giám đốc Sở tặng Giấy khen; nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Giám đốc Sở tặng giấy khen và cấp danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
 Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn tồn tại những khó khăn như: Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường còn nhiều bất cập, các văn bản dưới luật ban hành chưa kịp thời; tình hình vi phạm pháp luật về môi trường diễn biến phức tạp; ý thức tuân thủ pháp luật về BVMT còn hạn chế, nhiều trường hợp cố tình vi phạm do kinh phí đầu tư tốn kém, thủ tục và thời gian thực hiện kéo dài...
 
NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI
Để công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản, cụ thể hóa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng.
Nâng cao năng lực và củng cố bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở vật chất; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho từng cán bộ, công chức, viên chức.
Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính và công tác quản lý.
Thực hiện tốt quy hoạch môi trường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, Kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm, chương trình quan trắc môi trường hàng năm, tổng hợp lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm..
Tăng cường bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản.
Tăng cường đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật về môi trường; huy động các nguồn lực đầu tư vào xử lý ô nhiễm; nâng cao chất lượng quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường để có giải pháp ngăn chặn kịp thời; bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái, các loài sinh vật và tài nguyên; kiểm soát và quản lý đa dạng sinh học...
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường./.
 
 
 
        .          

Tác giả bài viết: Chu Văn Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv