Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 6


thời trang trẻ Hôm nay : 2302

2 Tháng hiện tại : 6300

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7440211

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 01 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ tư - 27/12/2017 09:30
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 01 năm 2018
 

Căn cứ chức năng nghiệm vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 12 và 12 tháng năm 2017 và kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 01 năm 2018 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01:
1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao tại  Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 26/01/2017:
Tiếp tục thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm (1, 5, 8) được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 26/01/2017. Các phòng, đơn vị được giao chủ trì thực hiện tiếp tục triển khai các giải pháp theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 15/02/2017 của Sở.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 để phục vụ cho công tác bồi thường, GPMB các dự án. Khẩn trương trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất các huyện thành phố trước ngày 31/12/2017.
(2) Tập trung giải quyết các hồ sơ giao đất, cho thuê đất đúng thời gian quy định (ưu tiên giải quyết hồ sơ thuê đất của các Công ty lâm nghiệp để chuyển sang cấp giấy hoàn thành dự án đất lâm nghiệp trong tháng 01/2018).
 - Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(3) Phân loại bìa và phối hợp với UBND các xã trao 15.664 Giấy chứng nhận còn tồn đọng đến tay người sử dụng đất.
- Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDL địa chính các dự án; tiến hành kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm (hiện mới thực hiện được 47/85 xã, không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017).
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
 (2) Tiếp tục triển khai Dự án "Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy CNQSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn", cụ thể: Tổ chức Hội nghị triển khai dự án đến nhân dân các xã thực hiện dự án.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(3) Tiếp tục triển khai công tác trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình (nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong năm 2017; chưa hoàn thành chuyển sang năm 2018).
- Phòng Tài nguyên đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm kỹ thuật TN&MT phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trình UBND tỉnh cấp giấy phép theo quy định.
(2) Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khảo sát, điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Tiếp tục kiểm tra việc khai thác đất san lấp phục vụ tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (dự án trọng điểm của tỉnh).
(2) Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
(3) Kiểm tra, tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1326/UBND-TH ngày 14/12/2017 và Công văn số 4285/VP-KTN ngày 14/12/2017.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Tiếp tục xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ về môi trường trong đầu tư, triển khai cá dự án.
(2) Tiếp tục triển khai Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 14/4/2017 về giám sát xả thải các đơn vị có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; giám sát Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ.
(3) Tiếp tục Triển khai Kế hoạch số 65/KH-STNMT ngày 15/9/2017 về tuyên truyền sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường đến năm 2020 (các nội dung thực hiện trong năm 2018).
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tập trung tham mưu giải quyết các đơn đang xem xét, thụ lý.
(2) Tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thanh tra Sở chủ trì thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Sở.
(2) Xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, các phòng, đơn vị phối hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(3) Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
(4) Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017.
- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 01/2018
 - Thành phần: Thực hiện theo quy chế làm việc.
 - Thời gian: Ngày 25/01/2018 (cụ thể sẽ thông báo trên lịch công tác sau).
3. Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo sở:
- Thời gian: Ngày 08/01/2018.
- Thành phần: Mời lãnh đạo UBND tỉnh dự và chỉ đạo; mời đại diện các ban Đảng tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đọa các phòng, đơn vị trực thuộc và các thành phần có liên quan.
4. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 ngành Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn:
- Thời gian: Trước ngày 15/01/2017 (Cụ thể sẽ thông báo sau).
- Thành phần dự kiện: Mời lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, Ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố; các phòng, đơn vị thuộc sở.
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, yêu cầu các phòng, đơn vị rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch từ năm 2017 chưa giải quyết xong, các nhiệm vụ UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ phát sinh để khẩn trương giải quyết hoàn thành các công việc theo yêu cầu, đảm bảo không để xót việc, tập trung cho các nhiệm vụ chậm muộn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2017 (ngày 25/12/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv