Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 6


thời trang trẻ Hôm nay : 2488

2 Tháng hiện tại : 6486

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7440397

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 02 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ hai - 29/01/2018 16:44
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 02 năm 2018
 
 
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-STNMT ngày 19/01/2018 về phát triển KT-XH lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018; Chương trình làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 01 và kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp giao ban tháng 01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 02 năm 2018 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02:
1. Lĩnh vực đất đai
(1) Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017 theo quy định của Luật Đất đai.
- Văn phòng đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên đất, thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
 (2) Xây dựng kế hoạch trao giấy chứng nhận còn tồn đọng của các dự án và tập trung thực hiện trao Giấy đến tay người sử dụng đất (số liệu đến thời điểm báo cáo còn tồn 11.253 Giấy).
- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.
- Giám đốc sở trực tiếp chỉ đạo.
 (3) Tham mưu dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh.
(4) Hoàn thành dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015; Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 và Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện
- Giám đốc sở, Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(5) Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018, trình UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện phục vụ kịp thời các dự án và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(6) Xây dựng Kế hoạch rà soát các khu đất đã được giao quản lý, bàn giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố quản lý theo quy định.
- Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện.
- Phó Giám đốc Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
2. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDL địa chính các dự án; tiến hành kiểm tra nghiệm thu sản phẩm các xã hoàn thành (31 xã chuyển từ năm 2017 sang).
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(2) Triển khai thực hiện Dự án: "Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy CNQSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"; tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án "Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn " theo kế hoạch.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Tài nguyên đất phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(3) Tập trung thực hiệnc trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình (nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong năm 2017; chưa hoàn thành chuyển sang năm 2018).
- Phòng Tài nguyên đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm kỹ thuật TN&MT phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(4) Xây dựng kế hoạch tập huấn về nghiệp vụ quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, cập nhật dữ liệu địa chính để tổ chức thực hiện trong năm 2018.
- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực tài nguyên nước
(1) Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trình UBND tỉnh cấp giấy phép theo quy định.
(2) Công bố danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.
(3) Tham mưu đề xuất xây dựng phương án, giải pháp đưa công tác quản lý tài nguyên nước được quản lý chặt chẽ tại cấp huyện, cấp xã.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Tập trung quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác đất san lấp phục vụ tuyến đường cáo tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và đề xuất giải pháp chấn chỉnh việc khai thác đất trái phép tại địa bàn huyện Hữu Lũng; khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới.
 (2) Triển khai thực hiện dự án: Khoanh định vùng cấm vùng tạm thời cấm khai thác khoáng sản theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
(3) Rà soát, trình công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Phòng Khoáng sản, Văn phòng Sở phối hợp thực hiện (theo Chương trình số 01/CTr- STNMT ngày 24/01/2018 của Sở, nhiệm vụ này thực hiện trong tháng 05/2018; tuy nhiên các TTHC cần phải được công bố ngay để làm căn cứ thực hiện, nên chuyển sang thực hiện ngay trong tháng 02/2018).
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Tiếp tục xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ về môi trường trong đầu tư, triển khai các dự án.
(2) Triển khai tuyên truyền sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường tại các lễ hội xuân trước, trong và sau tết Mậu Tuất năm 2018, các điểm du lịch hội chợ, hội xuân... tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 65/KH-STNMT của Sở.
- Chi cục bảo vệ môi trường thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
(3) Tham mưu đề xuất xây dựng phương án, giải pháp đưa công tác quản lý Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu được quản lý chặt chẽ tại cấp huyện, cấp xã.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
(4) Đề xuất về xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh theo Đề án "Xây dựng dữ liệu quốc gia về Quan trắc môi trường" tại Công văn số 6938/BTNMT-CNTT ngày 28/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì phối hợp với TTCNTTTN&MT  thực hiện.
­- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(5) Xây dựng kế hoạch hướng dẫn và thẩm định tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo chỉ tiêu của tỉnh (chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo văn bản số 1419/UBND-TH ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh là xây dựng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới).
- Chi Cục bảo vệ môi trường thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Nguyễ Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
 (6) Xây dựng kế hoạch, dự toán quan trắc môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện.
- Chi Cục bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tập trung tham mưu giải quyết các đơn đang xem xét, thụ lý.
(2) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Sở và phối hợp với với Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ (trọng tâm trong tháng đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 135/KH-UBND theo hướng bổ sung thêm nội dung kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đã giao cho các tổ chức sử dụng).
- Thanh tra Sở chủ trì thực hiện.
- Giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(3) Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018.
(4) Rà soát, hệ thống hồ sơ, xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 3619/QĐ-TTCp ngày 26/12/2017 đối với việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng và lĩnh vực đất đai.
- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng đơn vị liên quan thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết.
 (2) Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức lại bộ máy theo Quyết định 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh, cụ thể: Tham mưu xây dựng dự thảo quyết định của UBND tỉnh về giải thể các đơn vị; sáp nhập các đơn vị và phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo Đề án và kế hoạch của UBND tỉnh.
- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(3) Báo cáo thống kê số liệu ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 theo quy định tại Thông 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước 15/02/2018).
(4) Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao cho Sở thực hiện trong năm 2018.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 02/2018
 - Thành phần: Thực hiện theo quy chế làm việc.
 - Thời gian: Thứ 2, ngày 26/02/2018 (cụ thể sẽ thông báo trên lịch công tác sau).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, yêu cầu các phòng, đơn vị rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ theo Kế hoạch, Chương trình năm của Sở; nhiệm vụ phát sinh và nhiệm vụ UBND tỉnh mới giao để khẩn trương giải quyết hoàn thành các công việc theo yêu cầu, đảm bảo không để xót việc, tập trung cho các nhiệm vụ chậm muộn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 01 (ngày 25/01/2018): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv