Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 7


thời trang trẻ Hôm nay : 273

2 Tháng hiện tại : 138955

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7352431

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 05 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ năm - 27/04/2017 07:25
 CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 05 năm 2017

 

Thực hiện Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình công tác năm 2017; trên cơ sở kết quả họp giao ban lãnh đạo Sở ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 05 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao (08 nhiệm vụ)
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 15/02/2017 của Sở, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên giám sát, đôn đốc các phòng chuyên môn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) để tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh.
(2) Tập trung chuẩn bị các nội dung chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 08/04/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
(3) Tiếp tục giải quyết các hồ sơ giao đất, thuê đất đáp ứng nhu cầu của các tổ chức (trong đó tập chung giải quyết 21 hồ sơ thuê đất của Viễn thông Lạng Sơn).
(4) Xây dựng kế hoạch của Sở, thành lập các Đoàn công tác và tổ chức kiểm tra việc xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản của UBND cấp huyện, UBND một số xã, phường, thị trấn.
- Phòng Tài nguyên đất chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ (1, 2, 3, 4);
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(5) Nghiên cứu xây dựng Đề án tích tụ đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về tích tụ đất đai; triển khai Dự án VILIG; xử lý rác thải bằng lò đốt ở một số tỉnh.
- Phòng Tài nguyên đất chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện;
- Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(6) Tập trung triển khai thực hiện trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các huyện (còn tồn và tiếp nhận mới).
- Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Hoàn thành dự thảo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Đề án: Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
(2) Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Trong đó tập chung:
Xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện dự án tại Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình, báo cáo, xin chủ trương của UBND tỉnh điều chỉnh phạm vi đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc.
Phối hợp với UBND các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc và các ngành chức năng liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh diện tích đất cần giữ lại cho các công ty lâm nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng quản lý của từng Công ty, chuyển lại một phần diện tích cần thiết cho huyện để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở đó hướng dẫn các Công ty Lâm nghiệp hoàn thiện phương án sử dụng đất, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh; đồng thời xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện dự án này để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(3) Hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị công tác tổng kết Dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 42 xã thuộc 3 huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan. Tham mưu điều chỉnh dự án 46 xã.
(4) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về hoạt động đo đạc và bản đồ thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 để tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(5) Tổ chức, sắp xếp lịch, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đo đạc đất quy thuộc sau phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam – Trung Quốc để bàn giao lại cho các huyện theo quy định.
- Phòng Tài nguyên đất phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu; Trung tâm kỹ thuật TN&MT lên lịch, bố trí nhân lực, vật lực tiến hành đo đạc.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Đề cương và Dự toán kinh phí khảo sát, điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trình UBND tỉnh phê duyệt (đang tổ chức lấy ý kiến).
(2) Tham mưu xây dựng giải pháp, phương án về quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với cấp huyện (nhiệm vụ theo Chương trình số 93/CTr- STNMT ngày 24/01/2017).
(3) Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Xây dựng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
(2) Chuẩn bị báo cáo về tỉnh hình quản lý, khai thác khoáng sản phục vụ cho việc Giám sát của HĐND tỉnh;
(3) Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 338/UBND-KTN V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(4). Tiếp tục tham mưu xây dựng quy định của UBND tỉnh về quản lý, khai thác đất san lấp; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Thực hiện chương trình Quan trắc môi trường đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn và thẩm định tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
(2) Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chuyển dần sử dụng túi sinh học thay thế túi ni lông.
(3) Triển khai thực hiện Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và một số văn bản thi hành Luật Bảo vệ môi trường mới ban hành.
(4) Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
- Chi cục bảo vệ môi trường thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Hoàn thành và báo cáo kết quả thanh tra về đất đai và môi trường đối với 03 đơn vị (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang và Công ty Cổ phần Dược phẩm và vật tư y tế) theo thông báo số 64/TB-UBND ngày 15/2/2017 của UBND tỉnh (Sở TN&MT đã thành lập 02 Đoàn thanh tra, hiện đang tiến hành thanh tra theo quy định).
(2) Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành.
(3) Tập trung hoàn thành việc thẩm tra, xác minh các vụ việc đã giao thụ lý giải quyết.
(4) Triển khai thanh tra theo Kế hoạch năm 2015 của Sở.
- Thanh tra Sở thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Hồ Công Khánh, Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Tiếp tục triển khai các Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp theo KH số 139/KH-UBND ngày 07/12/2016; hoàn thành quy hoạch lãnh đạo cấp phòng theo Đề án mới.
(2) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
(3) Chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Kiểm toán Nhà nước.
Nhiệm vụ chuyển tiếp:
(4) Tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp phần mềm văn phòng điện tử eOffice lên eGov; xây chương trình, kế hoạch để triển khai dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp trang tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Văn Phòng Sở thực hiện nội dung (1); Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện nội dung (2), là đầu mối phối hợp với các phòng đơn vị liên quan thực hiện nội dung (3); Văn phòng Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên môi trường phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc sở thực hiện nội dung (4).
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo nội dung (1, 2, 3); Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo nội dung (4).
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 05
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/05/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eOffice).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 04 năm 2017 (ngày 25/4/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv