Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 38

Khách viếng thăm : 11


thời trang trẻ Hôm nay : 1293

2 Tháng hiện tại : 116932

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7648423

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 06 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ tư - 31/05/2017 15:22
 CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 06 năm 2017

 
Thực hiện Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình công tác năm 2017; trên cơ sở kết quả họp giao ban lãnh đạo Sở ngày 25/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 06 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao (08 nhiệm vụ)
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 15/02/2017 của Sở, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên giám sát, đôn đốc các phòng chuyên môn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); hoàn thành thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
(2) Tiếp tục tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 08/04/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
(3) Hoàn thành việc kiểm tra xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản của UBND cấp huyện, UBND một số xã, phường, thị trấn theo Kế hoạch (Sở thành lập 4 Đoàn công tác bắt đầu kiểm tra tại các huyện từ ngày 29/5/2017, hoàn thành ngày 10/6/2017).
(4) Hoàn thành dự thảo Đề án tích tụ đất đai để tổ chức lấy ý kiến và tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về tích tụ đất đai; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án trình UBND tỉnh xem xét.
- Phòng Tài nguyên đất chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện;
- Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Hoàn thiện dự thảo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Đề án: Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sau khi có ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
(2) Hướng dẫn, đồng thời đôn đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Lộc Bình khẩn trương hoàn thiện phương án sử dụng đất để trình UBND tỉnh phê duyệt.
(3) Hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị công tác tổng kết Dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 42 xã thuộc 3 huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan. Tham mưu điều chỉnh dự án 46 xã.
(4) Tổng hợp các ý kiến góp ý, chỉnh sử hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về hoạt động đo đạc và bản đồ thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(5) Tiếp tục triển khai công tác đo đạc đất quy thuộc sau phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam – Trung Quốc để bàn giao lại cho các huyện quản lý theo quy định.
- Phòng Tài nguyên đất phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu; Trung tâm kỹ thuật TN&MT lên lịch, bố trí nhân lực, vật lực tiến hành đo đạc.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Hoàn thiện Đề cương - Dự toán kinh phí khảo sát, điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh theo ý kiến góp ý của các sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt.
(2) Tiếp tục triển khai dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo kế hoạch, cụ thể: Nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 của dự án; tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo.
(3) Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng giải pháp, phương án về quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với cấp huyện (nhiệm vụ theo Chương trình số 93/CTr- STNMT ngày 24/01/2017).
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Tổ chức lấy ý kiến các dự thảo: Quy định của UBND tỉnh về quản lý, khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh; Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chỉnh sửa hoàn thiện và trình UBND tỉnh.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới 05/6", "Tuần lễ Biển và Hải đảo" năm 2017 theo kế hoạch, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
(2) Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường của Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh (bổ sung thêm các chỉ tiêu phân tích môi trường trong phòng thí nghiệm).
(3) Hoàn thành chương trình Quan trắc môi trường đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh, báo cáo số liệu theo quy định.
 (4) Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất Kế hoạch tuyên truyền về nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chuyển dần sử dụng túi sinh học thay thế túi ni lông.
 (5) Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn và thẩm định tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
 (1) Hoàn thành và báo cáo kết quả thanh tra về đất đai và môi trường đối với 03 đơn vị (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang và Công ty Cổ phần Dược phẩm và vật tư y tế) theo thông báo số 64/TB-UBND ngày 15/2/2017 của UBND tỉnh.
(2) Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh.
(3) Tập trung hoàn thành việc thẩm tra, xác minh các vụ việc đã giao thụ lý giải quyết.
- Thanh tra Sở thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Tổ chức giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường.
- Phòng KH-TC, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(2) Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm các nhiệm vụ: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh; - Báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Phòng KH-TC chủ trì, phối hợp thực hiện;
-  Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC; Kế hoạch số 21; Kế hoạch số 29, Văn phòng Sở Chủ trì phối hợp thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(3) Rà soát các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường (khoảng 10 thủ tục) có thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện đơn giản để triển khai vận hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3. Tổng kết, rút kinh nghiệm để làm cơ sở tiến tới triển khai đồng bộ cung cấp toàn bộ dịch công trực tuyến lên mức độ 3 theo lộ trình, kế hoạch của tỉnh (nhiệm vụ xuyên suốt 6 tháng cuối năm 2017).
(4) Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Chính phủ điện tử (eGov) và một cửa điện tử; xây dựng Đề án một cửa điện tử liên thông trong lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất; thực hiện Kế hoạch số 29/KH-STNMT ngày 13/6/2016 về lộ trình cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến năm 2016 và định hướng đến năm 2020.
- Văn Phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 06
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/06/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eGov).
3. Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường Lạng Sơn:
- Thành phần:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố;
+ Một số sở, ngành liên quan;
+ UBND các huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng TNMT, Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.
- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6/2017 (Cụ thể sẽ thông báo sau).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 05 năm 2017 (ngày 25/5/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv