Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 7


thời trang trẻ Hôm nay : 2401

2 Tháng hiện tại : 136595

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7350071

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 07 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ hai - 03/07/2017 07:00
 CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 07 năm 2017
 

Thực hiện Chương trình số 93/CTr-STNMT ngày 24/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình công tác năm 2017; trên cơ sở kết quả họp giao ban lãnh đạo Sở ngày 26/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 07 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND tỉnh giao (08 nhiệm vụ) và 01 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 48a/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017:
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 15/02/2017 và Kế hoạch số 26a/KH-STNMT ngày 03/4/2014 của Sở, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ kế hoạch đã đề ra (trong đó lưu ý chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm chậm tiến độ so với yêu cầu 6 tháng đầu năm).
Các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên giám sát, đôn đốc các phòng chuyên môn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Tập trung thực hiện trao giấy CNQSD đất còn tồn đọng (14.668 giấy) của các dự án tại các huyện.
(2) Hoàn thành dựng dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 08/04/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 (3) Tiếp tục tham mưu xây dựng dự thảo Đề án tích tụ đất đai (theo hướng đã thống nhất tại cuộc họp giao ban tháng 6/2017 của Sở), tổ chức lấy ý kiến các ngành; chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án trình UBND tỉnh xem xét.
(4) Hoàn thành dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phòng Tài nguyên đất chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện;
- Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Hoàn thành dự thảo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
(2) Hoàn thành chỉnh sửa dự thảo Quyết định về hoạt động đo đạc và bản đồ thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh (đã tổ chức lấy ý kiến các ngành hoàn tành ngày 22/6/2017), trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(3). Thực hiện trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình.
- Trung tâm kỹ thuật TN&MT chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(4) Triển khai thực hiện dự án: Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (gọi tắt là dự án VILG) vay vốn Ngân hàng Thế giới.
- Ban quản lý Dự án VILG thực hiện.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khảo sát, điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh.
(2) Tiếp tục triển khai dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo kế hoạch (đã hoàn thành, nghiệm thu giai đoạn 1).
(3) Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng giải pháp, phương án về quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với cấp huyện (nhiệm vụ theo Chương trình số 93/CTr- STNMT ngày 24/01/2017).
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Tổ chức lấy ý kiến các dự thảo: Quy định của UBND tỉnh về quản lý, khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh; Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chỉnh sửa hoàn thiện và trình UBND tỉnh.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Tiếp tục triển khai 02 Dự án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu (thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) theo tiến độ tại các Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 và Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh.
- Ban quản lý Dự án thực hiện.
(2) Hoàn thành tham mưu đề xuất Kế hoạch tuyên truyền về nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chuyển dần sử dụng túi sinh học thay thế túi ni lông.
(3) Tiếp tục triển khai thực hiện giám sát xả thải các đơn vị theo Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 14/4/2017 của Sở.
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tiến hành thanh tra 03 đơn vị về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo các Quyết định: số 101/QĐ-STNMT ngày 26/5/2017 đối với Công ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn; số 107/QĐ-STNMT ngày 05/6/2017 đối với Công ty TNHH Minh Tuấn và số 108/QĐ-STNMT ngày 05/6/2017 đối với Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí Thu Giang.
(2) Tập trung hoàn thành việc thẩm tra, xác minh các vụ việc đã giao thụ lý giải quyết.
- Thanh tra Sở thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Tổ chức giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường.
- Phòng KH-TC, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(2) Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường (khoảng 10 thủ tục) có thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện đơn giản để triển khai vận hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3. Tổng kết, rút kinh nghiệm để làm cơ sở tiến tới triển khai đồng bộ cung cấp toàn bộ dịch công trực tuyến lên mức độ 3 theo lộ trình, kế hoạch của tỉnh và Kế hoạch số 29/KH-STNMT ngày 13/6/2016 về lộ trình cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến năm 2016 và định hướng đến năm 2020 của Sở (nhiệm vụ xuyên suốt 6 tháng cuối năm 2017).
- Văn Phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(3) Xây dựng Đề án cải các hành chỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh.
- Văn Phòng Sở chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 07
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/07/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eGov).
3. Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường Lạng Sơn:
- Thành phần:
+ Mời Lãnh đọa UBND tỉnh dự và chỉ đạo;
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố;
+ Một số sở, ngành liên quan;
+ UBND các huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng TNMT, Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.
- Thời gian: Dự kiến đầu tháng 7/2017 (Cụ thể sẽ thông báo sau).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 07 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 06 năm 2017 (ngày 26/6/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv