Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 11


thời trang trẻ Hôm nay : 141

2 Tháng hiện tại : 136765

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7350241

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 09 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ sáu - 01/09/2017 10:13
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 09 năm 2017
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng trong 9 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9:
1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND tỉnh giao (08 nhiệm vụ) và 01 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 48a/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017:
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 15/02/2017 và Kế hoạch số 26a/KH-STNMT ngày 03/4/2014 của Sở, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ kế hoạch đã đề ra (chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm chậm tiến độ so với yêu cầu).
Các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên giám sát, đôn đốc các phòng chuyên môn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Tiếp tục tập trung thực hiện trao giấy CNQSD đất còn tồn đọng của các dự án tại các huyện.
- Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
 (2) Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) để trình UBND tỉnh phê duyệt (sau khi cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt).
(3) Thông báo cho UBND các huyện, thành phố các Sở ngành rà soát Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai; Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai.
(4) Triển khai công tác điều tra, rà soát điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai.
(5) Hoàn chỉnh báo cáo đề xuất sửa đổi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Hoàn chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Dự toán trình phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện hiện Dự án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc nông lâm trường trên địa ban tỉnh (theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 28/02/2017).
 (2) Kiểm tra, đôn đốc công tác XDCSDL địa chính đối với các xã còn lại của Dự án 33 xã, Dự án 21 xã huyện Văn Lãng, huyện Tràng định; Dự án 21 xã huyện Chi Lăng (Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 02/3/2017).
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Trung tâm CNTT TN&MT chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(4) Tiếp tục triển khai công tác trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình (nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2017).
- Phòng Tài nguyên đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm kỹ thuật TN&MT phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Tiếp tục triển khai dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo kế hoạch.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Triển khai lập Đề cương dự toán khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2686/VP-KTN ngày 16/8/2017.
(2) Tổ chức triển khai phương án kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá nguyên nhân sụt lún nền đất tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng (theo QĐ số 1253/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh).
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Hoàn thành và triển khai kế hoạch tuyên truyền sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường.
(2) Tiếp tục giám sát xả thải các đơn vị theo Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 14/4/2017 và kiểm tra các đơn vị theo theo Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 04/4/2017 của Sở.
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tiếp tục tập trung kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, nhất là đối với các trường hợp vi phạm trong việc khai thác, san lấp đất đồi, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất công; kiểm tra, đôn đốc các mỏ thực hiện yêu cầu đóng cửa mỏ, hoàn thổ, bảo vệ môi trường theo quy định.
(2) Tập trung tham mưu giải quyết các đơn đang xem xét, thụ lý.
- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Chương trình số 02/CTPH-BTNMT-BNN ngày 12/7/2017.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
 (2) Triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh theo Thông báo số 236/TB-UBND của UBND tỉnh.
- Văn Phòng Sở chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
 (3) Triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2 đối với tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực ngành; vận hành thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 đối với 10 TTHC thuộc các lĩnh vực đất đai (đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).
- Văn Phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 09
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên, viên chức biệt phái khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/09/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eGov).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 08 năm 2017 (ngày 28/8/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ./.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv