Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 9


thời trang trẻ Hôm nay : 1376

2 Tháng hiện tại : 58884

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7200385

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Thứ năm - 30/11/2017 15:44
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng trong 12 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12:
1. Các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao tại  Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 (08 nhiệm vụ) và Kế hoạch số 48a/KH-UBND ngày 20/3/2017:
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đối với 3/8 nhiệm vụ trọng tâm (1, 5, 8) thực hiện thường xuyên, lâu dài trong năm 2017 và các năm tiếp theo; rà soát các nhiệm vụ trọng tâm còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% theo yêu cầu UBND tỉnh giao. Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng đơn vị trực thuộc chỉ đạo rà soát lại các nhiệm vụ, báo cáo các vấn đề phát sinh để kịp thời xử lý.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Tiếp tục tập trung thực hiện trao giấy CNQSD đất còn tồn đọng của các dự án tại các huyện. Tập trung rà soát tình trạng tồn hồ sơ cấp Giấy CN tại các Chi nhánh VPĐK đất đai cấp huyện.
- Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(2) Hoàn thiện Bảng giá đất điều chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành.
(3) Tập trung giải quyết các hồ sơ giao đất, cho thuê đất đúng thời gian quy định (ưu tiên giải quyết hồ sơ thuê đất của các Công ty lâm nghiệp để chuyển sang cấp giấy hoàn thành dự án đất lâm nghiệp trong năm 2017 theo kế hoạch; các hồ sơ của cá nhân, doanh nghiệp).
- Phòng Tài nguyên đất thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Triển khai ký hợp đồng đặt hàng thực hiện dự án Dự án "Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy CNQSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn". Tổ chức Hội nghị triển khai dự án đến nhân dân các xã thực hiện dự án.
(2) Khẩn trương hoàn thiện hồ sở, thủ tục cần thiết để tổng kết 03 dự án hoàn thành của năm 2017 (dự án Xây dựng CSDL địa chính huyện mẫu Lộc Bình; dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 42 xã thuộc 3 huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn và Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc 3 huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập).
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(3) Đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành xây dựng CSDL địa chính các dự án; tiến hành kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2017 là 85 xã (hiện mới chỉ hoàn thành 49,4 % kế hoạch).
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám chủ trì thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(4) Tiếp tục triển khai công tác trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình (nhiệm vụ UBND tỉnh giao).
- Phòng Tài nguyên đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm kỹ thuật TN&MT phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Trình UBND tỉnh phê duyệt sản phẩm Dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất để tổ chức thực hiện.
(2) Trình UBND tỉnh Đề cương nhiệm vụ cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lạng Sơn (thực hiện theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020).
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Tập trung kiểm tra, giám sát việc khai thác đất san lấp phục vụ tuyến đường cáo tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (dự án trọng điểm của tỉnh).
(2) Nghiệm thu Phương án kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá nguyên nhân sụt lún nền đất tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 12/7/2017.
(3) Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đang tổ chức lấy ý kiến các ngành).
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 19/2016/TT – BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(2) Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh đợt 2 năm 2017.
(3) Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 65/KH-STNMT ngày 24/7/2017 Về tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường các nội dung thực hiện trong năm 2017.
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
(4) Nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện của năm 2017 theo kế hoạch đối với 2 dự án xử lý ô nhiễm nền kho thuốc bảo vệ thực vật tại Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn và Dốc Mới, xã Minh Sơn, Hữu Lũng; hoàn công vốn tạm ứng theo quy định.
(5) Giám sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Công ty cổ phần kim loại mầu Bắc bộ, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và thông báo cho nhân dân biết.
(6) Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân gây ra ô nhiễm, dẫn đến cá chết tại suối Khuổi Luông, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; đề xuất giải pháp khẩn trươngkhắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Tập trung tham mưu giải quyết các đơn đang xem xét, thụ lý.
(2) Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.
- Thanh tra Sở chủ trì thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
- Thanh tra Sở, Chi cục bảo vệ môi trường, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện;
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1). Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo Hướng dẫn số 285/HD-SNV ngày 8/11/2017 của Sở Nội vụ.
(2) Tổ chức bình xét và báo cáo thi đua khen thưởng năm 2017; xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020.
(3). Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 (xây dựng nội dung và đăng ký lịch tổng kết với UBND tỉnh); xây dựng Chương trình công tác năm 2018.
- Văn Phòng Sở chủ trì, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện.
 (4) Xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, các phòng, đơn vị phối hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 12
 - Thành phần: Thực hiện theo quy chế làm việc.
 - Thời gian: Ngày 25/12/2017 (cụ thể sẽ thông báo trên lịch công tác sau).
3. Tổng kết công tác năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường.
- Thành phần:
+ Lãnh đạo UBND tỉnh; một số sở, ngành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
+ Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị và chuyên viên, viên chức toàn Sở;
+ Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.
- Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, yêu cầu các phòng, đơn vị rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm, các nhiệm vụ UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ phát sinh đến nay để khẩn trương giải quyết hoàn thành các công việc theo yêu cầu, đảm bảo không để xót việc, tập trung cho các nhiệm vụ chậm muộn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các nội dung thảo luận tại Hội nghị giao ban tổng kết ngành năm 2017, triển khai công tác năm 2018, trong đó tập trung vào đánh giá các khó khăn vướng mắc, bất cập còn tồn tại, nêu rõ những vấn đề nổi cộm, cấp bách, nhất là các vấn đề liên quan đến Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường... trên địa bàn huyện, thành phố; các đề xuất, kiến nghị và những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017 (ngày 27/11/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ./.
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv