Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 6


thời trang trẻ Hôm nay : 174

2 Tháng hiện tại : 138856

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7352332

Trang nhất » Tin Tức » Công tác trọng tâm tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công tác trọng tâm tháng 8 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm - 27/07/2017 07:41
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 08 năm 2017


Thực hiện chương trình công tác năm 2017, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 08 năm 2017 như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8:
1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND tỉnh giao (08 nhiệm vụ) và 01 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 48a/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017:
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 15/02/2017 và Kế hoạch số 26a/KH-STNMT ngày 03/4/2014 của Sở, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ kế hoạch đã đề ra (trong đó lưu ý chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm chậm tiến độ so với yêu cầu 6 tháng đầu năm).
Các đồng chí lãnh đạo Sở được phân công phụ trách thường xuyên giám sát, đôn đốc các phòng chuyên môn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
2. Lĩnh vực đất đai
(1) Tập trung thực hiện trao giấy CNQSD đất còn tồn đọng (11.454 giấy) của các dự án tại các huyện.
- Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(2) Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 08/04/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 (3) Hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án tích tụ đất đai (theo hướng đã thống nhất tại cuộc họp giao ban tháng 6/2017 của Sở); tổ chức đi học tập kinh nghiệm; chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án; tổ chức lấy ý kiến các ngành để trình UBND tỉnh xem xét.
(4) Báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quản lý đất đai của các huyện, thành phố đề xuất biện pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn.
(5) Đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách của tỉnh về đất đai đảm bảo phù hợp với thực tiễn.
- Phòng Tài nguyên đất chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện;
- Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
(6) Tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất 12% tại các khu đô thị; các khu đất được giao quản lý để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đầu tư cho tỉnh (nhiệm vụ xuyên suốt đến cuối năm). Báo cáo về quỹ đất 12% của Dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng, Dự án Phú Lộc 3.
- Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
3. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám
(1) Hoàn thiện dự thảo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đất lâm trường các công ty lâm nghiệp không thuộc diện xắp xếp (theo hướng thống nhất tại cuộc họp giao ban tháng 7), trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
 (2) Trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định về hoạt động đo đạc và bản đồ thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh; chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt.
(3) Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án XDCSDL địa chính; kiểm tra nghiệm thu và bàn giao sản phẩm để chuyển sang công đoạn tích hợp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu XDCSDL và tích hợp CSDL địa chính của năm 2017 (nhiệm vụ xuyên suốt đến cuối năm).
- Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Trung tâm CNTT TN&MT chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải trực tiếp chỉ đạo.
(4). Thực hiện trích đo các khu đất sau phân giới cắm mốc tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình.
- Phòng Tài nguyên đất, Đo Đạc bản đồ và Viễn thám, Trung tâm kỹ thuật TN&MT phối hợp thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch trực tiếp chỉ đạo.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
(1) Tiếp tục triển khai dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo kế hoạch.
- Phòng Tài nguyên nước thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
5. Lĩnh vực khoáng sản
(1) Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.
(2) Tham mưu triển khai phương án kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá nguyên nhân sụt lún nền đất tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng (theo QĐ số 1253/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh).
(3) Tham mưu ban hành hướng dẫn quy định quản lý, cho phép khai thác đất san lấp để tạo mặt bằng xây dựng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
- Phòng Khoáng sản thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
6. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
(1) Tiếp tục triển khai 02 Dự án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu (thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) theo tiến độ tại các Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 và Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh.
- Ban quản lý Dự án thực hiện.
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
(2) Triển khai Kế hoạch tuyên truyền về nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chuyển dần sử dụng túi sinh học thay thế túi ni lông.
(3) Tiếp tục giám sát xả thải các đơn vị theo Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 14/4/2017 ngày 04/4/2017 của Sở.
- Chi cục bảo vệ môi trường chủ trì thực hiện;
- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Duyệt trực tiếp chỉ đạo.
7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng
(1) Hoàn thành thanh tra 02 đơn vị về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo các Quyết định: số 107/QĐ-STNMT ngày 05/6/2017 đối với Công ty TNHH Minh Tuấn và số 108/QĐ-STNMT ngày 05/6/2017 đối với Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí Thu Giang.
(2) Tập trung tham mưu giải quyết các đơn đang xem xét, thụ lý.
(3) Tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các khu vực khai thác khoáng sản trái phép, các điểm khai thác, san lấp đất không phù hợp quy hoạch, tình hình quản lý sử dụng đất đai tại một số huyện, thánh phố.
- Thanh tra Sở thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
8. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch tài chính
(1) Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017.
- Phòng KH-TC, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện;
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
 (2) Triển khai vận hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3 (khoảng 10 TTHC thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường có thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện đơn giản). Đưa dịch vụ công trực tuyến đối với công tác cấp Giấy chứng nhận thí điểm đến cấp xã.
- Văn Phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
(3) Tiếp tục xây dựng Đề án cải các hành chỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh. Tiếp tục tập trung rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa và rút gọn thời gian giải quyết.
(4) Chuẩn bị các điều kiện để đánh giá xếp hạng, tập huấn về chỉ số cạnh tranh (PPI) của Sở;
- Văn Phòng Sở chủ trì, phối hợp thực hiện.
- Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. .
II. Thời gian tổ chức họp giao ban
1. Giao ban lãnh đạo Sở
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;
- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề.
2. Giao ban công tác tháng 08
- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở và chuyên viên, viên chức biệt phái khối Văn phòng Sở;
- Thời gian: Ngày 25/08/2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên eGov).
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 của Sở, yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn thành; kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc, công việc phát sinh thì khẩn trương báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ hằng tuần của các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hằng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, làm căn cứ đánh giá xếp loại công chức, viên chức và các đơn vị.
3. Các nội dung còn vướng mắc đã được thảo luận tại cuộc họp giao ban tháng 07 năm 2017 (ngày 25/7/2017): Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi giao ban.
4. Các đồng chí lãnh đạo sở theo lĩnh vực phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv