Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 24


thời trang trẻ Hôm nay : 2420

2 Tháng hiện tại : 15001

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6278196

Trang nhất » Tin Tức » Giá đất cụ thể

Quyết định số 2202/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Cải tạo, nâng cấp một số đoạn tuyến trên đường Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia

Thứ tư - 02/12/2015 16:04
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  2202/QĐ-UBND        Lạng Sơn, ngày 02  tháng  12  năm 2015
 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Cải tạo, nâng cấp một số đoạn tuyến
 trên đường Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 613/TTr-STNMT ngày 26/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp một số đoạn tuyến trên đường Qúy Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia (bổ sung đoạn tuyến Km42+800/ĐT.231 thuộc địa phận xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
1. Đất ở khu vực còn lại tại nông thôn Nhóm vị trí 1– Khu vực III (thuộc thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia: Đoạn từ Km42+800/DDT đến đầu ngầm Nà Tạp):
Giá đất cụ thể 200.000 đồng/m2 (Hai trăm nghìn đồng một mét vuông)
2. Đất trồng cây hàng năm khác tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia:
- Khu vực III – vị trí 1 : Giá đất cụ thể 42.000 đồng/m2 (Bốn mươi hai nghìn đồng một mét vuông).
3. Đất trồng cây lâu năm khác tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia:
- Khu vực III – vị trí 1: Giá đất cụ thể 37.000 đồng/m2 (Ba mươi bảy nghìn đồng một mét vuông).
Điều 2. Căn cứ vào giá đất được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này, UBND huyện  Bình Gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia, Chủ tịch UBND xã Hoa Thám, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- HĐTĐ giá đất;
- Sở TN và MT (02 bản);
- PVP UBND tỉnh, các phòng: KTN, TH;
- Lưu: VT, (HẠNH).
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Quảng cáo phải

Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
atlas.tnmtlangson.gov.vn
Khung giá đất
Tư vấn hỏi đáp
Giao lưu trực tuyến
Hệ thống mail tnmt

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào được bạn quan tâm?

Văn bản pháp quy

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Bản đồ trực tuyến

Tất cả các ý kiến trên


thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv