Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 57


thời trang trẻ Hôm nay : 371

2 Tháng hiện tại : 103896

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7635387

Trang nhất » Tin Tức » Giá đất cụ thể

Quyết định số 824/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Trạm kiểm soát liên hợp Than Muội xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Thứ năm - 02/07/2015 09:37
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
Số:  824/QĐ-UBND       Lạng Sơn, ngày  28 tháng 5 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Trạm kiểm soát liên hợp Than Muội
xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 308/TTr-STNMT ngày 22/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Trạm kiểm soát liên hợp Than Muội xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, như sau:
Nhóm đất nông nghiệp khu vực I, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
1. Đất trồng lúa
 - Vị trí 1: Giá đất cụ thể: 60.000 đồng/m2 (Sáu mươi nghìn đồng một mét vuông).
- Vị trí 2: Giá đất cụ thể: 53.000 đồng/m2 (Năm mươi ba nghìn đồng một mét vuông).
2. Đất trồng cây hàng năm khác
 - Vị trí 1: Giá đất cụ thể: 54.000 đồng/m2 (Năm mươi bốn nghìn đồng một mét vuông).
3. Đất trồng cây lâu năm
- Vị trí 1: Giá đất cụ thể: 47.000 đồng/m2 (Bốn mươi bảy nghìn đồng một mét vuông).
4. Đất nuôi trồng thủy sản
- Vị trí 1: Giá đất cụ thể: 39.000 đồng/m2 (Ba mươi chín nghìn đồng một mét vuông).
Điều 2. Căn cứ vào giá đất được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Chi Lăng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND xã Quang Lang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, PCT UBND tỉnh;
- HĐTĐ giá đất;
- CPVP, KTN, TH;
- Sở TN và MT (02 bản);
- Lưu: VT, (HẠNH).
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv