Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


thời trang trẻ Hôm nay : 329

2 Tháng hiện tại : 27952

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6222428

Trang nhất » Tin Tức » Giá đất cụ thể

Quyết định số 912/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Khau Ra - Quang Trung, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Thứ năm - 11/06/2015 10:45
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 912  /QĐ-UBND       Lạng Sơn, ngày 08  tháng 6 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Cải tạo, nâng cấp đường
Khau Ra - Quang Trung, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 336/TTr-STNMT ngày 01/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Khau Ra – Quang Trung, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, như sau:
1. Đất ở khu vực còn lại tại nông thôn:
1.1. Khu vực I xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia:
- Nhóm vị trí 3 Giá đất cụ thể: 94.000 đồng/m2 (Chín mươi tư nghìn đồng một mét vuông).
1.2. Khu vực III xã Quang Trung, huyện Bình Gia:
- Nhóm vị trí 3 Giá đất cụ thể: 62.000 đồng/m2 (Sáu mươi hai nghìn đồng một mét vuông).
2. Đất nông nghiệp
2.1. Đất trồng lúa:
- Khu vực III xã Quang Trung, huyện Bình Gia: Vị trí 1 Giá đất cụ thể: 48.000 đồng/m2 (Bốn mươi tám nghìn đồng một mét vuông).
2.2. Đất trồng cây hàng năm khác:
- Khu vực I xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia: Vị trí 1 Giá đất cụ thể 54.000 đồng/m2 (Năm mươi nghìn đồng một mét vuông).
- Khu vực III xã Quang Trung, huyện Bình Gia: Vị trí 1 Giá đất cụ thể: 42.000 đồng/m2 (Bốn mươi hai nghìn đồng một mét vuông).
2.3. Đất trồng cây lâu năm:
- Khu vực I xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia: Vị trí 1 Giá đất cụ thể 47.000 đồng/m2 (Bốn mươi bảy nghìn đồng một mét vuông).
- Khu vực III xã Quang Trung, huyện Bình Gia: Vị trí 1 Giá đất cụ thể: 37.000 đồng/m2 (Ba mươi bảy nghìn đồng một mét vuông).
2.4. Đất rừng sản xuất:
- Khu vực I xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia: Giá đất cụ thể: 9.000 đồng/m2 (Chín nghìn đồng một mét vuông).
- Khu vực III xã Quang Trung, huyện Bình Gia: Giá đất cụ thể: 5.000 đồng/m2 (Năm nghìn đồng một mét vuông).
Điều 2. Căn cứ vào giá đất được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Bình Gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia, Chủ tịch UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, PCT UBND tỉnh;
- HĐTĐ giá đất;
- CPVP, KTN, TH;
- Sở TN và MT (02 bản);
- Lưu: VT, (HẠNH).
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Quảng cáo phải

Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
atlas.tnmtlangson.gov.vn
Khung giá đất
Tư vấn hỏi đáp
Giao lưu trực tuyến
Hệ thống mail tnmt

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào được bạn quan tâm?

Văn bản pháp quy

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Bản đồ trực tuyến

Tất cả các ý kiến trên


thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv