Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


thời trang trẻ Hôm nay : 572

2 Tháng hiện tại : 40596

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7099475

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Kỳ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (2003 - 2013) Phòng Tài nguyên đất 10 năm xây dụng và phát triển

Thứ tư - 02/10/2013 16:15
Phòng Tài nguyên đất được thành lập tháng 9/2009 trên cơ sở tách ra từ phòng Đăng ký thống kê – Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (nguyên là phòng Đăng ký thống kê thuộc Sở Địa chính tỉnh Lạng Sơn trước đây); là Phòng chuyên môn trực thuộc Sở, trong 10 năm qua đã thực hiện công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở về lĩnh vực đất đai bao gồm: xây dựng các văn bản quy phạm về đất đai; quản lý địa giới hành chính về đất đai; khảo sát điều tra, phân hạng, đánh giá đất; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; thu hồi đất giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đo đạc bản đồ; quản lý hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; định giá đất trên địa bàn tỉnh.
Trong 10 năm qua, biên chế trung bình của Phòng qua các năm từ 5-7 người; các cán bộ của phòng đều có trình độ chuyên môn là kỹ sư quản lý đất đai; tỷ lệ cán bộ nữ trong phòng chiếm 50% , đảng viên chiếm 50% số cán bộ, công chức. Với mục tiêu phấn đấu nâng cao khả năng về chuyên môn, tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, trong 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, sự điều hành sát sao của lãnh đạo Sở, phòng Đăng ký đất đai – Đo đạc bản đồ trước đây và nay là Phòng Tài nguyên đất, đã đoàn kết thực hiện các tốt các nhiệm vụ được giao.
Kết quả công tác đạt được sau 10 năm xây dựng và phát triển như sau:
Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành 43 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền về thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Chính phủ và các bộ ngành, bao gồm 41 nghị quyết, quyết định và 02 chỉ thị về triển khai thi hành Luật Đất đai. Các văn bản ban hành tập trung vào các lĩnh vực về trình tự thủ tục, thu hồi đất giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSD đất; bồi th­ường hỗ trợ, tái định cư­ khi nhà n­ước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất, tài chính về đất, giá đất; hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất… Các văn bản của Phòng tham mưu được lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành kịp thời, đã đáp ứng đ­ược các nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ đ­ược những khó khăn tại địa phư­ơng; từng bư­ớc đư­a Luật Đất đai đi vào đời sống xã hội, góp phần tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh…
Trong công tác quản lý đất đai của tỉnh, hệ thống hồ sơ địa chính là tài liệu quan trọng, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, do đó Phòng đã tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Sở trong việc tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 05/6/2008 về đẩy nhanh công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2010 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lạng sơn.
Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc thành lập các loại bản đồ: Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp của đất đai đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/100.000 năm 2005; Bản đồ đơn vị đất đai tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/100.000, năm 2005; Bản đồ đề xuất sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/100.0000, năm 2005; Bản đồ đất tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/100.000, năm 2005;
Thực hiện Chỉ thị số 28/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổng kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005; Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổng kiểm kê đất đai  và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, Phòng là cơ quan đầu mối giúp lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất hoàn chỉnh 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) năm 2005 và năm 2010. Tổ chức thực hiện công tác thống kê đất đai hàng năm của các cấp theo quy định của Luật Đất đai.
Tham mưu thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 - Đối với cấp tỉnh: Đã thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2001-2010 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 theo Luật Đất đai năm 2003 và tiến hành công bố công khai theo quy định; hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015.
- Đối với cấp huyện: Giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo, đôn đốc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập 11/11 huyện, thành phố giai đoạn 2001-2010 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 đối với các huyện Văn Quan, Văn Lãng, Cao lộc, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn nằm trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của từng huyện phù hợp và đúng quy định, hiện nay đã thực hiện lập và trình quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 để trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.
Tham mưu thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với khối lượng công việc lớn, đã kịp thời giao mặt bằng cho các dự án khu đô thị, cụm công nghiệp, các dự án trong khu kinh tế cửa khẩu; các dự án trọng điểm của tỉnh về xây dựng, giao thông, phát triển kinh tế; giao đất cho các tổ chức thuê để thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp; giao đất cho các tổ chức cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đã thu hồi đất cho phát triển kinh tế - xã hội 9.419,00 ha; giao đất 9.813,5 ha; cho thuê đất 29.299,13 ha; chuyển mục đích sử dụng đất 14,5 ha; ngoài ra đã thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, gia hạn sử dụng đất; thẩm định các dự án có sử dụng đất…
Xây dựng bảng giá đất hàng năm và tham gia công tác thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thu hồi đất.
Thực hiện công tác kiểm tra chấn chỉnh tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức; kiểm tra về chuyên môn đối với các huyện, thành phố; chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm tổ chức kiểm tra trên 90 cuộc về  tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, thông qua đó chấn chỉnh và hướng dẫn các tổ chức chấp hành nghiêm Luật Đất đai; thực hiện các đợt kiểm tra theo văn bản hướng dẫn của Bộ và của UBND tỉnh, đặc biệt đã tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời chủ trì thực hiện kiểm tra với trên 400 tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các tổ chức sử dụng đất có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.
Trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), Phòng chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo Sở trong công tác chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận; kết quả sau 10 năm thực hiện đạt được: Đất sản xuất nông nghiệp, đã cấp được 88.391,96 ha, đạt 84,7% diện tích cần cấp; Đất lâm nghiệp, đã cấp được 516.509,29 ha, đạt 92,4 % diện tích cần cấp; Đất ở tại nông thôn, đã cấp được 6.349,24 ha đạt 95,0% diện tích cần cấp; Đất ở tại đô thị, đã cấp được 801,30 ha, đạt 86,3% điện tích cần cấp; Đất chuyên dùng, đã cấp được 9.694,58 ha, đạt 66% diện tích cần cấp. Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2013 với mục tiêu cụ thể là đến hết năm 2013 phải cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với các thửa đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (các loại đất được cấp Giấy chứng nhận phải đạt 85% diện tích đất cần cấp trở lên) theo yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII.
Với những thành tích đạt được nêu trên tập thể cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên đất đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vào các năm 2004, 2006; lãnh đạo Sở tặng giấy khen 2007, 2008, 2009 và là đơn vị thi đua cấp cơ sở năm 2012.
Phấn khởi và tự hào với những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, nhưng cũng nhận rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Phòng Tài nguyên đất quyết tâm đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cụ thể là:
-Tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
- Tập trung xây dựng đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chuẩn bị sẵn những điều kiện để xây dựng Đề án thành lập Chi cục Quản lý đất đai nhằm đáp ứng được công tác quản lý, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh;
- Tham gia tích cực rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với đất đai, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý đất đai phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh; tập trung nghiên cứu khi Luật Đất đai năm 2003 được sửa đổi, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, trên cơ sở đó đề xuất với lãnh đạo Sở xem xét các nội dung còn phù hợp, không còn phù hợp với địa phương, báo cáo UBND tỉnh chỉnh sửa theo thẩm quyền.
- Tiếp tục đôn đốc việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các thị trấn, các phường, xã chưa thực hiện để trình HĐND cùng cấp thông qua; thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thị trấn, phường đã được thẩm định; tổ chức kiểm tra, giám sát việc công khai các quy hoạch sử dụng đất; giám sát kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt.
- Giải quyết kịp thời các hồ sơ xin thu hồi đất phục vụ các công trình dự án  trọng điểm của tỉnh; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, di dân ra biên giới, các dự án thuộc trường hợp thu hồi đất...; các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất ... đảm bảo việc giải quyết xử lý đáp ứng được chương trình cải cách hành chính tổng thể của tỉnh.
- Trong các tháng cuối năm 2013 tập trung đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh, trong đó nâng cao tỷ lệ diện tích cấp cho các loại đất gồm: Đất nuôi trồng thủy sản; Đất nông nghiệp khác; Đất tín ngưỡng; đặc biệt nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đối với đất các tổ chức, đất phi nông nghiệp khác. Phấn đấu đến hết năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các loại đất (phải đạt từ 85% diện tích đất cần cấp trở lên) vào năm 2013 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII. Tập trung xây dựng bảng giá đất năm 2014 để trình tỉnh ban hành theo quy định.
- Tiếp tục củng cố hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai nhằm mục tiêu hiện đại hoá công tác quản lý đất đai trong giai đoạn tới; nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quản lý thị trường quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; hoàn thiện các quy trình về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai./.
 
 
 

Tác giả bài viết: Hà Quốc Doanh - Trưởng phòng Tài nguyên đất

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv