Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 13


thời trang trẻ Hôm nay : 389

2 Tháng hiện tại : 38925

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6496742

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ thương mại Hùng Vương

Thứ sáu - 03/04/2015 14:26
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
1
     Số: 509 /QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày  03  tháng 4  năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho
Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ thương mại Hùng Vương. 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 108/TTr-STNMT ngày 27/3/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ thương mại Hùng Vương (số Seri AG 978877; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 00670), do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 06/8/2008.
 Địa chỉ thửa đất: Thuộc một phần Lô M5, Lô M7 bản đồ quy hoạch Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Lý do hủy Giấy chứng nhận: Thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo chỉnh lý hồ sơ địa chính; tổ chức việc công bố công khai trên trang thông tin điện tử theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ thương mại Hùng Vương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN&MT (02 bản);
- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh;
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HANH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv