Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 13


thời trang trẻ Hôm nay : 828

2 Tháng hiện tại : 18042

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7451953

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ năm - 08/02/2018 09:00
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  
Số: 16/TB-STNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

  
Lạng Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký
khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 
 


                Kính gửi:              UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.
 
       Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và  UBND các xã, phường, thị trấn “Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” kèm theo thông báo này.
       Đề nghị UBND các huyện, thành phố Chỉ đạo tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn quản lý; chỉ đạo phòng chuyên môn của UBND cấp huyện hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Cục Quản lý tài nguyên nước theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- Báo Lạng Sơn;
- Đài PH&TH tỉnh Lạng Sơn;
- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng trên trang Website của Sở);
- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TNN.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 


 
đã ký
 
 


Nguyễn Đình Duyệt
 
 
 
DANH SÁCH GỬI TÀI LIỆU
(Kèm theo Thông báo số      /TB-STNMT ngày     /01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
 
STT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng (bộ)
1 Sở Công thương 01
2 Sở Xây dựng 01
3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01
4 Sở Giao thông vận tải 01
5 Sở Thông tin và Truyền thông 01
6 Sở Tài chính 01
7 Công an tỉnh 01
8 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn 01
9 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 01
10 Cục Thuế tỉnh 01
11 Báo Lạng Sơn 01
12 Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn 01
13 Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng đăng - Lạng Sơn 01
14 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng sơn 22
15 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có khu vực cấm, hạn chế, phải đăng ký khai thác nước dưới đất 56
16 Trung tâm Công nghệ TT TN&MT - Sở TNMT 01
17 Các Phòng: TNKS, KHTC, TN đất, TN nước, Đo đạc bản đồ & Viễn thám 05
18 Thanh tra Sở TN&MT 01
19 Chi cục Bảo vệ môi trường 01
20 Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở TNMT 01
21 Trung tâm Kỹ thuật TN&MT - Sở TNMT 02
22 Trung tâm Quan trắc môi trường Lạng Sơn 01
23 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 01
24 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Lạng Sơn 01
  Tổng cộng: 105

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv