Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 13


thời trang trẻ Hôm nay : 201

2 Tháng hiện tại : 36675

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6558353

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

Thứ sáu - 09/09/2016 08:18
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016

          Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;
          Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày  05/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016.
          Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau:
          I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Tổng chỉ tiêu cần tuyển là: 14, trong đó:
          1. Trung tâm Kỹ thuật địa chính (Nay là Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trưòng ): Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 02;
          Yêu cầu:
          - Trình độ tối thiểu: Đại học;
          - Chuyên ngành: Kỹ sư Quản lý đất đai, chuyên ngành Địa chính - Môi trường;
          - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương;
          - Trình độ tin học: Tin học văn phòng A;
          2. Văn phòng Đăng ký đất đai: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 12; trong đó:
          a) Vị trí việc làm: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 10 chỉ tiêu;
          Yêu cầu:
- Trình độ tối thiểu: Đại học;
          - Chuyên ngành: Quản lý đất đai;
          - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương;
          - Trình độ tin học: Tin học văn phòng A;
          b) Vị trí việc làm: Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai là 01 chỉ tiêu;
- Trình độ tối thiểu: Đại học;
          - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin;
          - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương;
          c) Vị trí việc làm: Đo đạc bản đồ là 01 chỉ tiêu;
          Yêu cầu:
- Trình độ tối thiểu: Đại học;
          - Chuyên ngành: Trắc địa- Địa chính;
          - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vệt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc tương đương;
          - Trình độ tin học: Tin học văn phòng A;
          Lưu ý: Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, viên chức sau khi được tuyển dụng vào Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ được phân công công tác tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.
          II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
          1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật và phải được UBND tỉnh phê duyệt trước khi ban hành;
h) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
         III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức (do Sở Nội vụ phát hành), gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;
2. Đơn đăng ký thi ngoại ngữ, tiếng dân tộc Tày, Nùng;
3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
4. Bản sao giấy khai sinh;
5. Bằng tốt nghiệp đại học (bản gốc); Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
8. Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);
9. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);
10. Năm (05) phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6.
Lưu ý:
- Các bản chụp văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, sổ hộ khẩu không cần công chứng. Người dự tuyển phải cam kết sao chụp đúng bản chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc sao chụp này. Nếu hồ sơ của thí sinh khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Người trúng tuyển, trước khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính văn bằng chuyên môn và các chứng chỉ nói trên để đối chiếu, kiểm tra. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại cá nhân. 
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 địa chỉ (đơn vị).
         IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
         1. Thi tuyển
Nội dung và hình thức thi tuyển thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
        3. Xét tuyển đặc cách
Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
        4. Tuyển dụng không qua thi tuyển
          Người tốt nghiệp đại học theo hình thức cử tuyển có đủ yêu cầu về trình độ, chuyên ngành, văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định cử đi đào tạo theo đúng địa chỉ;
          V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN, NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
          1. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 08 tháng 9 năm 2016 đến ngày 8 tháng 10 năm 2016 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).
          2. Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận (nộp) hồ sơ dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường;
          Địa chỉ: Số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn./.
          (Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường)
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
nongxuanhau - 12/06/2017 15:23
em chào a(c)! cho em hỏi thi tuyển viên chức đối với trường hợp xét tuyển đặc cách.Đồng nghĩa với chắc chắn là trúng tuyển ko ạ!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv