Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 9


thời trang trẻ Hôm nay : 2467

2 Tháng hiện tại : 6465

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 7440376

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thông báo Về việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thứ ba - 05/12/2017 14:57


UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 

Số:   161  /TB-STNMT

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

     Lạng Sơn, ngày  05 tháng 12 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 
 

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Công văn số 1255/UBND-KTN, ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cho phép ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ngày 24/11/2017 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-STNMT về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai Lạng Sơn.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo đến các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân như sau:
1. Kể từ ngày 01/12/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Chính phủ, cụ thể:
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong các trường hợp sau:
- Khi hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
- Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, có sai sót theo khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013.
- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.
- Quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất; cấp lại Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
- Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.
2. Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo để các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh (B/c);      
- Tổng cục QLĐĐ (B/c);
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viên kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TPLS;
- Đài phát thành và truyền hình
  Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn (để đưa tin);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc sở;
- Các phòng, Đơn vị thuộc Sở;
- Website Sở TNMT Lạng Sơn;
- Lưu: VT, TNĐ.                                                                                         
 GIÁM ĐỐC
 
Đã ký


 
 
Nguyễn Hữu Chiến
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv