Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 23


thời trang trẻ Hôm nay : 1845

2 Tháng hiện tại : 55995

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632699

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định 1448 /QĐ-UBND Về việc sửa đổi Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Thứ năm - 20/08/2015 15:28
UY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
Số: 1448 /QĐ-UBND       Lạng Sơn, ngày 14 tháng 8 năm 2015
 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠNCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;     
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 485/TTr-STNMT ngày 07/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, như sau:
“Điều 2. Giao 1.119,62 m2 đất thu hồi tại Điều 1, Quyết định này cho UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, cụ thể như sau:
1. Diện tích các khu đất giao để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng là 856,92 m2, gồm:
- Khu đất tại số 3A+3B đường Bắc Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 110,75 m2 (trong đó: diện tích đất  nằm trong chỉ giới đường đỏ là 25,47 m2).
- Khu đất tại số 3C đường Bắc Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 68,2 m2 (trong đó: diện tích đất  nằm trong chỉ giới đường đỏ là 16,02 m2 ).
- Khu đất tại số 3D đường Bắc Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 76,76 m2 (trong đó: diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ là 15,04 m2).
- Khu đất tại số 55, đường Bắc Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 91,09 m2 (trong đó: diện tích đất  nằm trong chỉ giới đường đỏ là 3,5 m2).
- Khu đất tại số 163, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 162,32 m2 (trong đó: diện tích đất  nằm trong chỉ giới đường đỏ là 15,86 m2).
- Khu đất tại số 45A, đường Bắc Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 167,6 m2 (trong đó: diện tích đất  nằm trong chỉ giới đường đỏ là 3,93 m2).
- Khu đất tại số 45B, đường Bắc Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 180,20 m2 (trong đó: diện tích đất  nằm trong chỉ giới đường đỏ là 3,0 m2).
2. Diện tích các khu đất giao để UBND thành phố Lạng Sơn giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền là 262,7 m2, gồm:
- Khu đất tại số 2A, đường Nam Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 57,2 m2 (trong đó: diện tích đất  nằm trong chỉ giới đường đỏ là 10,6 m2).
- Khu đất tại số 39, đường Lương Văn Chi, phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 205,5 m2 (trong đó: diện tích đất  nằm trong chỉ giới đường đỏ là 51,8 m2).
Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP, TH,  KTN;
- Lưu: VT, (HẠNH).
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv