Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 29


thời trang trẻ Hôm nay : 154

2 Tháng hiện tại : 36628

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6558306

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1287/QĐ-UBND Về việc cho Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thuê đất tại Cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng

Thứ tư - 29/07/2015 08:09
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
     Số: 1287/QĐ-UBND   Lạng Sơn, ngày 28  tháng 7 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam -
Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thuê đất tại Cửa khẩu Tân Thanh,
xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  449/TTr-STNMT ngày 23/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cho Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thuê 1.147,6 m2 (Một nghìn một trăm bốn mươi bẩy phẩy sáu mét vuông) đất tại Cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc Agribank - Phòng giao dịch Tân Thanh.
1. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo tờ Trích lục Bản đồ địa chính số 182/TLBĐ, tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 10/7/2015.
2. Thời gian, khung giá cho thuê, thời điểm tính tiền thuê đất và hình thức nộp tiền thuê đất.
 - Thời gian thuê đất: 50 năm (kể từ ngày 14/10/1999, theo Quyết định số 1823/QĐ-UB-KT ngày 14/10/1999 của UBND tỉnh).
 - Khung giá và giá 1m2 đất cho thuê theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Đơn giá thuê đất được ổn định trong 5 năm, hết thời gian ổn định 5 năm Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định.
- Thời điểm tính tiền thuê đất: Từ ngày 14/10/1999.
- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì bàn giao đất trên thực địa cho Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; ký hợp đồng thuê đất và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí theo quy định.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1823/QĐ-UB-KT ngày 14/10/1999 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn thuê để xây dựng văn phòng giao dịch tại Cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh, Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv