Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 20


thời trang trẻ Hôm nay : 1701

2 Tháng hiện tại : 55851

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632555

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 13/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn

Thứ sáu - 08/01/2016 07:52
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/QĐ-UBND          Lạng Sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2015
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội
tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 633/TTr-STNMT ngày 30/12/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao 934,14 m2 (Chín trăn ba mươi tư phẩy mười bốn mét vuông) đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội  (Địa chỉ: Số 182 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị theo quy hoạch, cụ thể như sau:
- Diện tích 525,1 m2 đất, gồm: Thửa số 414 (diện tích 57,8 m2), thửa số 415 (diện tích 78,4 m2), thửa số 416 (diện tích 85,8 m2), thửa số 417 (diện tích 106,0 m2) và thửa số 418 (diện tích 197,1 m2), tờ bản đồ địa chính số 13 phường Vĩnh Trại (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là các ô số 65, 66, 67, 68, 4a thuộc lô LK.F3).
- Diện tích 286,84 m2 đất, gồm: Thửa số 362 (diện tích 42,0 m2), thửa số 363 (diện tích 40,5 m2) tờ bản đồ địa chính số 21 phường Hoàng Văn Thụ; thửa số 363 (diện tích 40,5 m2), thửa số 364 (diện tích 40,5 m2), thửa số 365 (diện tích 61,87 m2) và thửa số 366 (diện tích 61,47 m2) thuộc tờ bản đồ địa chính số 26 phường Hoàng Văn Thụ (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là các ô số 12, 11, 10a, 9a, 9, 10 thuộc lô DC.BX4).
- Diện tích 81,5 m2 đất thuộc thửa số 126, tờ bản đồ địa chính số 14 phường Vĩnh Trại (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 19 thuộc lô GH.G4).
- Diện tích 40,7 m2 đất thuộc thửa số 379, tờ bản đồ địa chính số 23 phường Vĩnh Trại (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 145a thuộc lô DC.H6).
Vị trí, ranh giới các thửa đất giao được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số 09-2015, số 15-2015 tỷ lệ 1/200, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 11/9/2015 và ngày 16/9/2015, UBND phường Vĩnh Trại xác nhận ngày 14/9/2015 và ngày 21/9/2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 25/9/2015 và bản Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 305/TLBĐ, 335/TLBĐ, 336/TLBĐ tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 21/10/2015 và ngày 14/12/2015.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới và mục đích đất được giao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ và Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   Nơi nhận:   
 - Như Điều 3;  
 - CT, PCT UBND tỉnh;                                                                
 - Sở TN-MT (2 bản);
 - PVP, KTTH, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv