Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 36


thời trang trẻ Hôm nay : 1654

2 Tháng hiện tại : 55804

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632508

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1312/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Đơn nguyên 3 tầng phía Đông nhà Liên cơ

Thứ ba - 04/08/2015 07:49
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
     Số: 1312/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 03 tháng 8  năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp
Đơn nguyên 3 tầng phía Đông nhà Liên cơ

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 458/TTr-STNMT ngày 29/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 1.223,3 m2 (Một nghìn hai trăm hai mươi ba phẩy ba mét vuông) đất của Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn thuộc thửa số 119, tờ bản đồ địa chính số 14 phường Chi Lăng tại đường Trần Hưng Đạo, khối Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
1. Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Đơn nguyên 3 tầng phía Đông nhà Liên cơ.
2. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Mảnh Trích đo địa chính khu đất số 10-2014, tỷ lệ 1/500, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 04/8/2014, UBND phường Chi Lăng xác nhận ngày 04/8/2014.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Đơn nguyên 3 tầng phía Đông nhà Liên cơ theo quy định;
- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn để chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TN và MT (02 bản);
- PVP, KTN, TH;
- Lưu: VT.
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv