Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 14


thời trang trẻ Hôm nay : 1758

2 Tháng hiện tại : 55908

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632612

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1411/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ

Thứ ba - 22/09/2015 07:53
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 1411/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày  12  tháng 8  năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất, giao cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠNCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 463/TTr-STNMT ngày 29/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 136,3 m2 (Một trăm ba mươi sáu phẩy ba mét vuông) đất đã được UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn thuê tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 về việc cho Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn thuê đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích kinh doanh.
1. Địa điểm khu đất: Số 29, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.
2. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 22/6/2015.
3. Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã bán tài sản gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn theo Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, đã được Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn công chứng. Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã có Công văn số 101a/CPTMLS ngày 16/6/2015 về việc trả lại lô đất số 29, đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn.
Điều 2. Cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn (địa chỉ Km 4, Quốc lộ 4B, thôn Pò Tang, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc) thuê 136,3 m2 (Một trăm ba mươi sáu phẩy ba mét vuông) đất đã thu hồi tại Điều 1 Quyết định này để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.
1. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 22/01/2018 (thời gian còn lại theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND Lạng Sơn).
2. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Thông báo cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
- Bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới và mục đích sử dụng đất được thuê; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
3. Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 896328 cấp ngày 30/8/2010 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn và Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv