Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 17


thời trang trẻ Hôm nay : 1790

2 Tháng hiện tại : 55940

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632644

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1646/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần ACC-78 thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao Ngươm, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Thứ năm - 10/09/2015 16:38
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số:1646/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày  10  tháng 9  năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho Công ty cổ phần ACC-78 thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao Ngươm,
xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011-2015) huyện Hữu Lũng; Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hữu Lũng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 524/TTr-STNMT ngày 09/9/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho Công ty cổ phần ACC-78 (Địa chỉ trụ sở chính: thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng) thuê diện tích 77.807,9 m2 (Bảy mươi bảy nghìn tám trăm linh bảy phẩy chín mét vuông) đất tại thôn Ao Ngươm, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện dự án Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao Ngươm, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. cụ thể như sau:
- Diện tích 76.250,50 m2 đất sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng (trong đó: diện tích 32.654,7 m2 đất núi đá để khai thác nguyên liệu đá làm vật liệu xây dựng thông thường; diện tích 43.595,8 m2 đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng).
- Diện tích 1.557,4 m2 đất sử dụng vào mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm: Khu nhà điều hành, diện tích 681,4 m2 và xưởng sửa chữa, diện tích 876,0 m2).
1. Vị trí, ranh giới đất cho thuê được xác định theo Mảnh trích đo địa chính khu đất số 02-2015 tỷ lệ 1/1000, do Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 14/4/2015, UBND xã Đồng Tân xác nhận ngày 12/8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nghiệm thu, xác nhận ngày 21/8/2015.
2. Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày 27/01/2011 đến 27/01/2031, theo Giấy chứng nhận đầu tư của dự án được cấp.
3. Hình thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần ACC-78; ký hợp đồng thuê đất và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần ACC-78 sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;
- Cung cấp thông tin địa chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Công ty cổ phần ACC-78 có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ trước khi giao đất tại thực địa.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Tân và Giám đốc Công ty cổ phần ACC-78 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:      
- Như Điều 3;  
- CT, PCT UBND tỉnh;                                                                
- Sở TN-MT (02 bản);
- PVP, KTTH, TH;
- Lưu VT, (HẠNH).
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv