Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 15


thời trang trẻ Hôm nay : 1607

2 Tháng hiện tại : 55757

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632461

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1676/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc và Cửa hàng kinh doanh xuất nhập khẩu

Thứ ba - 15/09/2015 08:23
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 1676/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  14  tháng 9 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn thuê
 đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc
và Cửa hàng kinh doanh xuất nhập khẩu
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 528/TTr-STNMT ngày 10/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn thuê 464,6 m2 (Bốn trăm sáu mươi tư phẩy sáu mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích xaay dựng trụ sở làm việc và Cửa hàng kinh doanh xuất nhập khẩu, tại phố Cẩu Pung, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
1. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 26/01/2035 (thời gian còn lại theo Quyết định số 100/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của UBND tỉnh).
2. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Định lập ngày 01/9/2015.
3. Hình thức nộp tiền thuê đất: Nộp tiền thuê đất hàng năm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới và mục đích đất được thuê; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 100/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Trạm kinh doanh xuất nhập khẩu Tràng Định thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Lạng Sơn thuê để sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc và Cửa hàng kinh doanh xuất nhập khẩu.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định, Chủ tịch UBND thị trấn Thất Khê và Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv