Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


thời trang trẻ Hôm nay : 2852

2 Tháng hiện tại : 43704

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6620408

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1692/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho UBND phường Vĩnh Trại để sử dụng vào mục đích Nhà văn hóa khối 5, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

Thứ ba - 22/09/2015 08:22
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1692/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi, giao đất cho UBND phường Vĩnh Trại để sử dụng vào
 mục đích Nhà văn hóa khối 5, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 534/TTr-STNMT ngày 15/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 353,8 m2 (Ba trăm năm mươi ba phẩy tám mét vuông) đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc Trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước cho Trạm Y tế phường Vĩnh Trại tại Khối 5, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1. Lý do thu hồi: Trạm Y tế phường Vĩnh Trại đã có Công văn trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng.
2. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn lập ngày 26/8/2015.
Điều 2. Giao 353,8 m2 (Ba trăm năm mươi ba phẩy tám mét vuông) đất tại Điều 1 Quyết định này cho UBND phường Vĩnh Trại để sử dụng vào mục đích Nhà văn hóa khối 5, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
-  Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND phường Vĩnh Trại;
- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước đã cấp có số vào sổ T490560 21/37, ngày 04/4/2006 cho Trạm Y tế phường Vĩnh Trại theo quy định.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. UBND phường Vĩnh Trại có trách nhiệm quản lý diện tích đất theo đúng ranh giới, mục đích đất được giao, nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
3. Trạm Y tế phường Vĩnh Trại có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất đã cấp có số vào sổ T490560 21/37, ngày 04/4/2006 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại và Trạm trưởng Trạm Y tế phường Vĩnh Trại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                        
 - Như Điều 4;                                                                   
 - CT, PCT UBND tỉnh;                                                                           
 - Sở TN-MT (02 bản);
 - PVP, TH, KTN;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv