Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 26


thời trang trẻ Hôm nay : 1625

2 Tháng hiện tại : 55775

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632479

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1707/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng, huyên Chi Lăng để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng

Thứ sáu - 18/09/2015 14:32
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: 1707/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 18  tháng 9  năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đất cho Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng, huyên Chi Lăng để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 535/TTr-STNMT ngày 15/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 2.686,6 m2 (Hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu phẩy sáu mét vuông) đất, thuộc thửa đất số 232, tờ bản đồ địa chính số 75, tại thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng, để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng.
1. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng lập ngày 27/7/2015.
2. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
3. Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.
4. Hạn chế về quyền sử dụng đất: Diện tích 105,4 m2 đất Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng đã thống nhất để làm đường đi chung, không được xây dựng các công trình, vật kiến trúc trên đất.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất theo đúng ranh giới, mục đích đất được giao; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng và Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TN và MT (02 bản);
- PVP, KTN, TH;
- Lưu: VT, (HANH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv