Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


thời trang trẻ Hôm nay : 2940

2 Tháng hiện tại : 43792

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6620496

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 1713/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn quản lý và sử dụng theo quy định (đợt 3)

Thứ ba - 22/09/2015 08:26
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1713/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9  năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi, giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn
 quản lý và sử dụng theo quy định (đợt 3)
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 539/TTr-STNMT ngày 18/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 26.047,3m2 (Hai sáu nghìn, không trăm bốn mươi bẩy phẩy ba mét vuông) đất do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Lạng Sơn quản lý, sử dụng tại Khu chung cư Mỹ Sơn, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo tờ Trích lục Bản đồ địa chính khu đất số 280/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 16/9/2015.
Điều 2. Giao 26.047,3m2 đất đã thu hồi tại Điều 1, Quyết định này cho UBND thành phố Lạng Sơn để quản lý và sử dụng theo quy hoạch.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
 Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho UBND thành phố Lạng Sơn; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 
2. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý đất đúng ranh giới, mục đích được giao.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển nhà và Đô thị Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:   
- Như Điều 4;   
- CT, PCT UBND tỉnh;                                                                
- Sở TN-MT (2 bản);
- PVP, KTTH, TH;
- Lưu: VT, (HẠNH).
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv