Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 12


thời trang trẻ Hôm nay : 2901

2 Tháng hiện tại : 43753

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6620457

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 2293/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích: Xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan Tân Thanh.

Thứ sáu - 11/12/2015 14:16
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:2293/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  11 tháng 12  năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đất cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để sử dụng
vào mục đích: Xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan Tân Thanh.
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 621/TTr-STNMT ngày 02/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 1.717,0 m2 (Một nghìn bẩy trăm mười bẩy mét vuông) đất tại Cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích: Xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan Tân Thanh.
1. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính số 352/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 18/11/2015.
2. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
3. Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý diện tích đất theo đúng ranh giới, mục đích đất được giao, nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn,  Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                        
 - Như Điều 4;                                                                    
 - CT, PCT UBND tỉnh;                                                              
 - Sở TN-MT (02 bản);
 - PVP, TH, KTN;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv