Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 37


thời trang trẻ Hôm nay : 2810

2 Tháng hiện tại : 43662

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6620366

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 2296/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích Cửa hàng bán vật tư nông nghiệp tại thôn Quảng Liên 1, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

Thứ sáu - 11/12/2015 14:19
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số:2296/QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn thuê đất
để sử dụng vào mục đích Cửa hàng bán vật tư nông nghiệp tại
 thôn Quảng Liên 1, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 632/TTr-STNMT ngày 07/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn (Địa chỉ: Lô M1, Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thuê 233,6 m2 (Hai trăm ba mươi ba phẩy sáu mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích Cửa hàng bán vật tư nông nghiệp tại thôn Quảng Liên 1, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính số 249/TLBĐ, tỷ lệ 1/500, do Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 21/10/2015.
2. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15/4/2028 (thời gian còn lại theo Quyết định số 455/1998/QĐ-UB ngày 15/4/1998 của UBND tỉnh).
3. Hình thức nộp tiền thuê đất: Nộp tiền thuê đất hàng năm.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 455/1998/QĐ-UB ngày 15/4/1998 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn thuê đất để xây dựng kho và cửa hàng phân bón.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn; ký hợp đồng thuê đất; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới và mục đích đất được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc và Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP, KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
 Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv