Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 12


thời trang trẻ Hôm nay : 204

2 Tháng hiện tại : 36678

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6558356

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 2330/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác cát tại thôn Khòn Khiển, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan

Thứ năm - 17/12/2015 09:08
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Số: 2330/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Lạng Sơn, ngày  16  tháng 12  năm 2015

                                                   
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác cát
tại thôn Khòn Khiển, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Công văn số 723/TTg-KTN ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ một số vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản;
Căn cứ Công văn số 1014/ĐCKS-KTĐCKS ngày 09/7/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 636/TTr-STNMT ngày 10/12/2015, 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Khòn Khiển, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung sau:
1. Tên tổ chức nộp tiền: Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Khánh Khê (Địa chỉ: Xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).
2. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm tính G = 168.750 đồng/m3
3. Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 21.870.000 đồng (Viết bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, tám trăm bẩy mươi nghìn đồng).
4. Tổng số lần nộp: 01 lần.
5. Địa phương nơi nộp tiền cấp quyền khai thác: Huyện Văn Quan.
Điều 2. Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Khánh Khê có trách nhiệm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Điều 1 Quyết định này và thông báo của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Khánh Khê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, XD, TN&MT (03b);
- PVP UBND tỉnh, các phòng: KTN, TH;
- Lưu: VT, (HẠNH).
  KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
   
 
(Đã ký)
 
 
 
  Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv