Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 37


thời trang trẻ Hôm nay : 1653

2 Tháng hiện tại : 55803

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632507

Trang nhất » Tin Tức » Thu hồi giao đất

Quyết định số 2352/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty TNHH Nhật Tiến chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Thứ sáu - 18/12/2015 16:02
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 2352/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 18  tháng 12 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép Công ty TNHH Nhật Tiến chuyển sang thuê đất theo
hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 645/TTr-STNMT ngày 16/12/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Nhật Tiến chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê với phần diện tích 13.926,4 m2 thuộc thửa đất số 07, tờ bản đồ địa chính số 83 xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng. Phần diện tích đất trên là một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho Công ty thuê tại Điều 1, Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 về việc cho Công ty TNHH Nhật Tiến thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Gốc Sau, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Thời gian thuê đất: Đến ngày 14/11/2042 (theo Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
- Cung cấp thông tin địa chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Công ty TNHH Nhật Tiến có trách nhiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Yên Vượng và Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    
 Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
 - Sở TN và MT (02 bản);
 - PVP UBND tỉnh,  các phòng: KTN, TH;
 - Lưu: VT, (HẠNH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lý Vinh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv