Quảng cáo phải 2

Dịch vụ công
Elis
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Cục điạ chất và khoáng sản việt nam
KTTV

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 19


thời trang trẻ Hôm nay : 1847

2 Tháng hiện tại : 55997

ao khoac nu 2017 Tổng lượt truy cập : 6632701

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Huy động sức mạnh tổng hợp, quyết tâm tạo được sự chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường

Thứ hai - 24/07/2017 08:27
 
1
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Chiều ngày 13/7, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Công tác bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả tích cực

Khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo; sự vào cuộc trực tiếp của tập thể Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục; sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp quan trọng vào những thành công chung của toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục đã tập trung triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó Tổng cục Môi trường đang đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp tục hoàn thiện 02 văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ là: Đề án về kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và Danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; chủ động hướng dẫn phối hợp với các địa phương giải quyết tốt các sự cố, điểm nóng môi trường phát sinh trên phạm vi cả nước
 
1
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và Lãnh đạo Tổng cục Môi trường chủ trì hội nghị
 
Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động, phong trào tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư hơn cho công tác bảo vệ môi trường. Các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị số 25/CT-TTg là kiên quyết không đánh đổi môi trường vì mục tiêu phát triển kinh tế.

Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng khu công nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng như truyển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát đã tăng lên. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành việc xử lý ô nhiễm triệt để đã tăng đáng kể so với năm 2016. Các nguồn gây ô nhiễm đã từng bước được kiểm soát.

Việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp đã có xu hướng giảm dần tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng. Chất thải nguy hại được quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát nguồn phát thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý. Một số khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng đã từng bước được cải tạo, phục hồi.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được những kết quả nhất định thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách.

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường nước ta trong 6 tháng qua đã đạt được một số kết quả, nhiều vấn đề môi trường đã được quan tâm giải quyết. Áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội lên môi trường đã dần được kiểm soát tốt hơn; nhiều cơ sở, nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường được hạn chế, giảm thiểu. Chất lượng môi trường ở một số nơi đã được cải thiện; một số dự báo tác động xấu tới môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã được ngăn ngừa có hiệu quả.
 
1
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài báo cáo tại hội nghị
 
Cần sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành, địa phương và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường
Trước những kết quả đã đạt được, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung và của Tổng cục Môi trường nói riêng đã chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, góp phần làm giảm tốc độ gia tăng ô nhiễm, hạn chế những tác động xấu của ô nhiễm môi trường tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng mong muốn Tổng cục Môi trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm tạo được sự chuyển biến căn bản đối với công tác bảo vệ môi trường ở nước ta trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; đề xuất, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các Luật có liên quan đối với nội dung về bảo vệ môi trường; rà soát, trình ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường.

Hai là, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Môi trường và kiện toàn các đơn vị trực thuộc Tổng cục; cần coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành môi trường, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng các tiêu chí chức danh chuyên môn nhằm nâng cao vai trò của cán bộ trong quá trình thực thi công vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Ba là, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hướng về địa phương và cơ sở. Đây là chủ trương, quyết tâm lớn của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

”Hiện nay, nhiều thủ tục trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có liên quan mật thiết với người dân và doanh nghiệp, do đó tăng cường cải cách thủ tục hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, Tổng cục cần tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện các quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh về công tác cải cách hành chính.

Bốn là, tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017; thanh tra đến đâu, ban hành kết luận đến đó trong thời gian quy định; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số đối tượng có nguy cơ gây cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường...

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu đề xuất phân bổ chi ngân sách nguồn sự nghiệp môi trường năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của Bộ, ngành, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường từ Trung ương tới địa phương; tiếp tục tham mưu, ban hành các cơ chế chính sách về xã hội hóa, huy động nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường.

Sáu là, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ các nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành; (2) Danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; (3) Quy định bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có lưu lượng xả thải từ 1000 m3/ngày trở lên phải có hồ sinh học để lưu giữ nước thải sau xử lý, phòng ngừa sự cố môi trường; (4) Tiêu chí, lập danh mục các ngành nghề, dự án, cơ sở đang hoạt động nhạy cảm, phức tạp và những vấn đề môi trường cần quan tâm, kèm theo giải pháp quản lý và cơ chế trách nhiệm; phân loại theo nhóm mức nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;...

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tin tưởng rằng, với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Tổng cục Môi trường, sự tham gia có hiệu quả của các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các Tổ chức chính trị - xã hội, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội đã đề ra.
 
1
 Toàn cảnh hội nghị
 
Thay mặt Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài tiếp thu những chỉ đạo và định hướng của Thứ trưởng và sẽ đưa vào chương trình công tác cuối năm 2017 và các năm tiếp theo; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm hơn nữa, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ, hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và các nhiệm vụ mới giao; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ.

Tác giả bài viết: Theo http://monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Những tin được xem nhiều

  Quảng cáo phải

  Dự án đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn năm 2015-2016
  atlas.tnmtlangson.gov.vn
  Khung giá đất
  Tư vấn hỏi đáp
  Giao lưu trực tuyến
  Hệ thống mail tnmt

  Thăm dò ý kiến

  Nội dung nào được bạn quan tâm?

  Văn bản pháp quy

  Hỏi đáp pháp luật

  Thủ tục hành chính

  Bản đồ trực tuyến

  Tất cả các ý kiến trên

  
  thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử sửa nhà trọn gói di dời dây chuyền sản xuất nồi hơi đốt dầu, đốt gas Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes Dong phuc nhom Dong phuc May lam da Máy làm đá viên công nghiệp Máy làm đá tuyết nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv